Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

LearningApps IV. – Rozřazování do skupin

V tomto školním roce se naposledy společně podíváme do LearningApps. Už jsme se naučili vytvořit pexeso, jednoduché řazení a hledání párů.

Dnes si zkusíme vytvořit další vlastní aktivitu – rozřazování do skupin.

Můžete ji využít napříč všemi předměty a také pro děti v předškolním vzdělávání.

V českém jazyce můžeme rozřazovat slovní druhy, v matematice sudá a lichá čísla, v přírodopise například obratlovce a bezobratlé, v hudební výchově hudební nástroje a v angličtině počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Určitě vás napadne ještě mnoho dalších možností, jak dnešní aktivitu ve vašem předmětu využít v prezenční i distanční formě vzdělávání.

Jak si aktivitu vytvořit? Podívejte se na tutoriál a můžete začít!

Autor: Kateřina Navarová