Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Bezpečnost na internetu pro předškoláky

Dne 11. února 2020 jsme v rámci Dne bezpečnějšího internetu otevřeli toto téma i v naší mateřské škole. Celá lekce byla realizována v době odpoledních vzdělávacích činností. Jako didaktický materiál byla využita kniha Online ZOO, která je určena pro předškoláky a děti z prvního stupně základní školy a zábavnou formou seznamuje děti s riziky spojenými s užíváním internetu a je volně ke stažení, dokonce i s MP3 poslechovou verzí, na https://knihy.nic.cz/

Při odpoledním odpočinku jsem dětem nabídla k poslechu MP3 verzi pohádky. Poté děti vstaly a byla realizována řízená činnost s cílem přiblížit předškolákům téma bezpečnost na internetu a tím rozšířit jejich digitální gramotnost. Na začátku jsme pracovali s tištěnou verzí knihy a také s její pdf verzí zobrazenou na tabletech. Znovu jsme společně s dětmi vypravovaly příběhy ze ZOO, které nejprve slyšely, částečně si je pamatovaly a nyní je mohly sledovat také vizuálně. Učitelka mohla příběhy dovysvětlit, děti komentovat a lépe pochopit. Během společného vypravování kombinovaného s přečítáním knihy děti hledaly nová zvláštní slova, se kterými jsme pracovali dále.

Internet je pro předškolní děti známý pojem, hůře však dokáží vysvětlit, co znamená. Rozhovor je dovedl k závěru, že internet je něco jako síť, která spojuje svět. Lidé mohou s jeho pomocí komunikovat, aniž by se museli setkat. Pomůže nám také zjistit a vyhledat, co nevíme a podívat se tam, kam se nemůžeme dostavit osobně. Děti znaly některé pojmy – mail, Facebook, zpráva, data, aplikace, notebook, display. Věděly také, že na internetu lze sdílet fotografie, nakupovat, vyhledávat, dopisovat si, hrát si. Pojmy, které znaly, jsme upřesnili. Řízeným rozhovorem jsem děti vedla k poznání, že internet může být i prostředím ne zcela bezpečným. Děti pojmenovávaly rizika, využívaly poznatky z knihy i své vlastní znalosti (některá témata již znaly z rodiny). Překvapilo mě, jak dobře děti téma pochopily a vzaly za své. Na závěr děti výjevy z knihy výtvarně ztvárnily. Některé psaly nebo přepisovaly vybraná slova a pojmy. Poté jsme společně zkusili formulovat základní pravidla a vytvořili plakát pro rodiče. Veškerou práci i materiály jsme umístili na nástěnku v prostorech pro rodiče, abychom téma otevřeli a přenesli i do rodin. Nebojte se a zkuste toto téma s předškoláky nebo mladšími školáky probrat i Vy.

Processed with MOLDIV

Autor: Radka Bradáčová