Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Chat GPT a jeho využití ve vzdělání

Umělá inteligence je tu s námi desítky let, využíváme ji při používání různých výrobků a aplikací, často aniž bychom si to uvědomovali.

30. listopadu 2022 byl zpřístupněn Chat GPT, konverzační jazykový model s umělou inteligencí, který přitáhl velkou pozornost po celém světě. Jedná se o strojově učený algoritmus, který umožňuje automatické generování textu v odpověď na lidský vstup; učil se z množství textů vytvořených lidmi (text se kóduje do dat a potom zpět do jazyka: kódování a dekódování).  ChatGPT je schopen zpracovávat mnoho jazyků a dokáže porozumět a odpovědět na otázky, formulovat věty, psát eseje a dokonce i navrhovat řešení problémů.

Jak se liší od běžných vyhledávačů? Chat GPT umožňuje interaktivní komunikaci mezi uživatelem a počítačem, zatímco běžné vyhledávače umožňují pouze zadání dotazu a získání odpovědi; komunikuje s uživatelem přirozeným jazykem, zatímco běžné vyhledávače se spoléhají na klíčová slova a algoritmy pro vyhledání odpovídajících výsledků; nabízí personifikovanou komunikaci, běžné vyhledávače nabízejí pouze univerzální výsledky pro všechny uživatele. 

Chat GPT přináší uživatelům množství výhod (generuje informativní texty, vysvětluje, porovnává, argumentuje, hodnotí, vytváří úkoly, umožňuje interakci a šetří čas). Existuje také množství nevýhod, které musíme brát v potaz: generuje nesprávné nebo neúplné odpovědi, neuvádí zdroje, neřeší autorská práva ani otázku plagiátorství, může být zneužit k šíření dezinformací, přestože má nastavené filtry proti závadnému obsahu.

Kromě Chatu GPT, který je generátorem textů, můžeme využít i další aplikace, které z textu vygenerují obrázky (Midjourney, DALL E) nebo zvuk a video (Narakeet).

Jak chat využít ve vzdělání? Projděte si následující tipy. Na začátku je vždy důležité detailní konkrétní zadání, které do chatu GPT napíšeme.

Využití je univerzální a vícepředmětové:

 • Konverzace, cizí jazyky
 • Komunikace v češtině (životní prostředí, zdraví, cvičení)
 • Získání faktů (články v různých předmětech – generování, oprava existujících materiálů)
 • Vytvoření článků různých úrovní obtížnosti (podle věku, jazykové úrovně) 
 • Generování školní práce

Pro žáky

 • Vytvoření osnovy pro prezentaci, školní práci
 • Shrnutí textu
 • Učení se komunikací (téma, mluvnice) – ptej se čemu nerozumíš, staň se součástí rozhovoru
 • Výpočet matematických úkolů (kontrola)

Pro učitele

 • Vytvoří otázky k textu, doplňovací cvičení
 • Generuje přípravu do výuky, vhodné metody
 • Generuje úkol na základě probraného učiva
 • Navrhne zpětnou vazbu (doporučení, jak se zlepšit)
 • Vytvoří rubriku pro sebehodnocení žáka
 • Doporučí metody výuky pro učitele (vždy je možné upřesňovat)
 • Doporučení zapojení žáků různé úrovně (pochopení událostí 20. století – ZŠ, maturant)
 • Silné a slabé stránky žáka (na základě jeho studijních výsledků – !GDPR) – vytvoření výukové strategie pro žáka
 • Vytvoří formativní hodnocení pro předmět

https://openai.com/blog/chatgpt

Autor: Alena Jandlová