Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

CUBETTO – robot pro nejmenší

Možná ještě neznáte dřevěného robota. Cubetto je jednoduchá robotická hračka pro malé děti, která naučí základy programování. Princip pohybu robota je podobný jako u známé včelky Bee-Bot. Programujeme pohyby vpřed, vzad, vpravo, vlevo. Cubetto se od včelky trochu liší a nabízí i mnohem náročnější funkce. Na robůtkovi samotném je pouze jedno ovládací tlačítko pro vypnutí a zapnutí. Cubetta totiž programujeme vzdáleně – pomocí ovládací desky a barevných příkazových bloků. Děti tedy procvičují i zrakovou diferenciaci a jemnou motoriku, protože bloky vkládají do otvoru a je třeba je správně natočit a umístit. Zajímavé také je, že skládání programu vede nejen zleva doprava, ale také zprava doleva a zase zpět dle naznačené linie. To může malé děti plést a stimuluje logické myšlení. Pro pokročilé uživatele nabízí Cubetto také možnost vložené funkce. Na ovládací desce  vidíte v dolní části rámeček, kam je možné vložit až 4 příkazy a vytvořit funkci. Tu potom můžeme pomocí modrého tvaru přidat do programu i vícekrát za sebou. Dalšími pokročilými funkcemi jsou negace (žlutý tvar) a náhoda (černý tvar). Výhodou jsou také světelné signály na desce, které ukazují, který příkaz robot právě plní. To je pro malé děti pomůckou a atraktivním prvkem. Robot i deska jsou napájeni bateriemi. 

A pojďme si hrát. Cílíme na získávání digitální gramotnosti bez využití počítače, rozvoj logického myšlení, pochopení programování – jeho logiky a principů, rozvoj pravolevé orientace, rozvoj verbálního vyjadřování a porozumění, ale i  podporu spolupráce mezi dětmi v malé skupině. Pro základní lekce – seznámení s robotem a jeho ovládáním –  využijeme základní látkovou podložku, která je rozdělena na čtvercová pole.  K motivaci použijeme přiloženou knihu Cubetto´s First Day (pouze v angličtině).  Robůtek cestuje po různých prostředích a děti postupně zkoušejí jednotlivé příkazy – učitelka vypravuje příběh z knihy, ukazuje obrázky a společně s dětmi programují robota a jednotlivé funkce. Děti pojmenovávají pole na podložce (hory, poušť, moře atd.), učitelka je motivuje  k experimentování a slovnímu popisu, určování stran a funkcí. 

Na jaká úskalí můžeme při vedení základních lekcí narazit? Pro děti může být zpočátku náročné pochopení principu programování a souvislosti mezi barevnými tvary a pohybem robota. Problém může být také se zapamatováním jednotlivých příkazů nebo se změnou směru programování. Pokud by základní seznámení s robotem bylo pro děti moc náročné, doporučuji zkusit pracovat pouze se 2-3 příkazy a další přidávat postupně, až děti vše pochopí a upevní. Je také možné vytvořit přehled funkcí s piktogramy pro lepší zapamatování a nápovědu. Lekce by také neměly trvat příliš dlouho, aby děti udržely pozornost a zůstaly motivované. 

Po zvládnutí základů nás jistě napadnou další způsoby využití. Děti si s robotem budou hrát dle vlastní volby – vhodné ale je, aby učitelka zůstala nablízku a pomáhala s případnými problémy. Jako pedagogové se snažíme dětem nenabízet hotová  řešení a necháme je zkoušet různé cesty. Motivujeme je také ke slovnímu vyjadřování, pojmenovávání barev, směrů, polí na podložce. Děti v malé skupině si rády zadávají úkoly navzájem . například – “Robot Cubetto chce jet na hory”. Spolupracují při hledání řešení, komunikují. Úkoly mohou postupně formulovat jako náročnější – “Robot Cubetto chce jet na hory, ale nesmí přitom spadnout do vody”. Určitě také neuděláme chybu, když dětem nabídneme různé další činnosti – například výtvarné. Děti mohou kreslit, malovat nebo vytvářet koláže s oblíbeným robotem. 

Ze zkušenosti mohu říci, že robota si děti velmi oblíbí – je roztomilý a trochu tajemný – pohybuje se zcela tiše a pouze na konci svého programu vydá jemný zvuk. Cubetto je atraktivní za zajímavou pomůckou pro předškoláky nebo děti mladšího školního věku. 

Autor: Radka Bradáčová