Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Komiks a eTwinning

Co je to komiks? Forma vyprávění, dialogu, příběh s obrázky a slovy. Soulad mezi kresbou a psaným slovem. Kreslený příběh, který je doprovázen krátkým slovním sdělením, a který lze uplatnit napříč snad všemi literárními žánry s důrazem na obrazovou fantazii. Hravá forma výuky, kterou zpestříme snad všechny vyučovací předměty.

Komiks propojí jazykové a přírodovědné předměty, žáci mohou pracovat ve dvojicích či skupinách a učí se dělbě práce. Někteří vymýšlejí na dané téma příběh, jiní žáci uplatní své jazykové kompetence a další malují či pracují s počítačem. Nejjednodušším typem komiksu jsou typická okénka příběhu, kterými je rozdělena plocha výkresu a žáci jej tvoří v jazycích a malují ve výtvarné výchově. V informatice si obrázky vyfotí, fotky upraví a vytvoří prezentaci, film, nebo fotky jen naskládají do aktivity v Twinspace.

Další možností je běžný textový editor Word, kam obrázky postupně vloží nebo PPT prezentace, která nabízí (současně s dříve zmíněným Wordem) možnosti vkládání obrazců/bublin spolu s textovým polem. Podstatně sofistikovanější a pro žáky přitažlivější jsou online nástroje, které nabízejí přímou tvorbu komiksových příběhů. Za mnohé lze zmínit www.pixton.com nebo www.makebeliefscomix.com. Oba nabízejí přihlášení pomocí účtu Google. U prvního z nich lze využívat širokou škálu nástrojů intuitivně a bez omezení, u druhého si autoři musí dát pozor na placené části, které jsou označené malým zámečkem. Oba ale nabízejí zatím zadarmo poměrně dost „muziky“: výběr nakreslených postav, jejich póz a výrazů, barevná atraktivní pozadí, možnost duplikování obrázků, jejich ukládání do Cloudu, stažení do počítače. U nástroje Makebeliefscomix pak funguje propojení přímo se sociálními sítěmi a mailem.

pixton.com
makebeliefscomiks.com

Autor: Miroslava Filipi