Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Konference Eminent

Na začátku listopadu se uskutečnila ve Varšavě konference Eminent. Zástupci ministerstev školství, Evropské komise a průmyslu diskutovali spolu s odborníky a dalšími aktéry ve vzdělávání na téma inovace v kontextu celoškolního přístupu. Co nás na konference nejvíce zaujalo?

Andreas Schleicher z OECD se ve svém videopříspěvku věnoval profesi učitele. Mimo jiné uvedl, že výuka učitele je mnohem více odrazem toho, co sám ve škole jako žák zažil, než k čemu byl vzděláván v rámci vysoké školy. Komentoval i finanční potřeby školství (na výzkum v medicíně jde 17x více prostředků než na výzkum inovací ve vzdělání), zároveň ale vyzdvihl, že atraktivita učitelské profese nesouvisí jen s finančním ohodnocením. Důležité podle něj je, aby učitelé měli příležitost ukázat své schopnosti, potenciál a kreativitu (což je podmínkou pro to, aby do školství směřovali aktivní a inovativní lidé). V závěru konstatoval, že problémem školství je, že máme žáky 21. století, učitele 20. století a prostředí škol odpovídá potřebám 19. století.

Stefaan Hermans, zástupce Evropské komise, se dotknul tématu digitálních dovedností. Citoval výsledky nedávných výzkumů, podle nichž 40 % občanů EU nemá žádné nebo má jen nízké digitální dovednosti. Navíc se ukazuje, že rozdíly v rámci jednotlivých zemí jsou větší než rozdíly mezi zeměmi (nejen v EU, ale v globálním měřítku).

Hlavní řečník prvního dne, kanadský vzdělávací stratég Ron Canuel, ve své prezentaci přirovnal školství k ekosystému rybníka a zamýšlel se nad tím, proč školství vypadá jako ekosystém, který má problém s vývojem. 

Doporučil se soustředit na well-being učitelů, na což se nyní zaměřuje ministerstvo školství v Kanadě (spíše než na výsledky testování, což je politika USA). Věnoval se také dalšímu vzdělávání učitelů – učitelé podle něj často neaplikují získané poznatky do své praxe. Řešením by mohlo být reagovat na jejich aktuální potřeby (zaměřovat školení na to, co učitele aktuálně trápí) a zároveň zamyslet se nad způsobem evaluace školení (vynechat otázky, zda se školení učitelům zdálo užitečné a dobře připravené, místo toho se jich po uplynutí např. měsíce zeptat, zda něco ze školení ve své praxi skutečně využili).

Nezapomněl zmínit ani využití technologií ve vzdělávání. I zde využil zajímavý příměr – většina lidí vnímá technologie jako prostředek, díky němuž pojede staré auto (starý kočár) rychleji. Neuvažují však nad tím, že by se změnilo samotné auto (kočár).

Z pohledu vedení škol pak upozorňoval na skutečnost, že dochází ke změně komunikace. Zatímco učitel komunikuje především se žáky (na což je primárně připravován), částečně pak s rodiči, kolegy a dalšími dospělými, vedení škol musí komunikovat zejména s dospělými. Často však vedení škol není v této oblasti adekvátně vyškoleno, což může být jeden z důvodů, proč podle Rona Canuela skvělý učitel nemusí automaticky být i dobrým ředitelem.

Uvedl také, že podle výzkumu je největší zapojení žáků do výuky v mateřské škole a poté během PhD studia. Právě mateřské školy uváděli i další řečníci jako příklad prostředí, které je funkčně uspořádané (prostor na hraní, na samostatnou práci apod.) a které děti vtáhne natolik, že ztratí pojem o čase a nevnímají, že se učí. Možná se právě v mateřských školách ukrývá největší inovace, kterou bychom se měli inspirovat na dalších stupních vzdělávání.

Na to pak navázal na workshopu Bart Verswijvel a  představil koncept Future Classroom Lab, modelové třídy vytvořené v Bruselu, která má za cíl ukázat možnosti flexibilního uspořádání prostoru a využití digitálních technologií na podporu výuky. Připomněl také knihu Davida Thornburga From the campfire to the holodeck a uvedl několik rad pro uzpůsobení prostoru ve škole:

  • Přemýšlejte nad prostorem, který je ve škole nevyužitý (sklady, chodby, …)
  • Propojte různé prostory
  • Umožněte rozmanitost (flexibilní nábytek, různé zóny pro učení)
  • Zvažte vytvoření nových prostor

V rámci dalšího programu představila během druhého dne konference vlastní zkušenosti s vybudováním obdobné třídy Petra Boháčková ze Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Praze – Čakovicích.

Další informace o konferenci včetně některých prezentací a doprovodného videa jsou k dispozici na webu http://www.eun.org/news/detail?articleId=4516547

Konferenci Eminent pořádá každý rok v jiné zemi Evropské unie organizace European Schoolnet, která sdružuje ministerstva školství a pověřené národní agentury z celé Evropy s cílem podporovat inovativní přístupy ve vzdělávání a usnadnit vzájemnou výměnu zkušeností (informace o aktivitách European Schoolnet v českém jazyce jsou uvedeny na webu www.dzs.cz/eun).

Autor: Petra Boháčková a Vladimíra Kyselková