Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kvízy v Kahoot a Quizizz šité na míru – přímo od studentů

Aby se studenti naučili cizí jazyk, musí mimo jiné hodně číst. A také se naučit spoustu nových slovíček. Jak ale procvičit, jestli jsme přečtenému rozuměli? Jak se vůbec namotivovat k tak nudné aktivitě, jako je čtení? 

Zábavným kvizem ověřujícím porozumění! 

A jak procvičit ten nudný seznam slovíček? Také zábavným kvizem!

Ale kde ten kvíz vzít, aby přesně odpovídal našim potřebám?

Vyrobíme si ho sami – tedy studenti si ho vyrobí sami.

A jak na to?

Najdeme si pěkný článek, třeba v časopise Bridge. Rozdělím na více částí, každá dvojice studentů dostane kousek. Tento úryvek si přečtou a vzájemně se ujistí, že mu dobře rozumí. Pak vytvoří jednu či více otázek, na které je v jejich úryvku odpověď. Tedy- otázku a tři nebo čtyři odpovědi, z nichž jedna je správná.

Před tvorbou samotného kvizu můžeme zařadit další komunikativní aktivity, např. studenti se sejdou ve skupinkách, kde každý četl jiný úryvek článku a komunikují o svých částech, složí mozaiku dohromady apod.

Pak ale přijde samotná tvorba kvízu. 

V nástrojích Kahoot i Quizizz existuje možnost, při vytváření nového kvizu, nahrát otázky z formuláře v Excelu. Tento formulář je k dispozici, učitel si jej stáhne do počítače. 

Příklad v nástroji Kahoot:

V Google Forms vytvoří učitel formulář, kde otázky odpovídají jednotlivým sloupečkům výše zmíněného Excelu.

Studenti vyplní formulář pro každou otázku samostatně. Vloží postupně otázku, všechny 3-4 odpovědi, dobu, po kterou bude otázka v kvízu otevřená, a pořadí správné otázky.

Učitel pak potřebuje chvíli, aby kvíz dokončil. To je ta správná chvilka pro to, aby studenti přečetli celý článek. Teď už budou chtít, jsou namotivovaní, protože vědí, že za chvíli budou potřebovat informace, aby uspěli v soutěži se svými spolužáky.

Učitel si otevře odpovědi v Excelu a obsah (po letmé kontrole) překopíruje do Excelové tabulky, kterou si stáhl z webu Kahoot (nebo Quizziz). Tuto nahraje do kvízu a je hotovo😊

Mezitím studenti dočetli a jdeme na kvíz! 

Hezkou zábavu😊

(Stejný postup používám při opakování slovíček z lekce. Požádám studenty, aby vytvořili otázky na 3-4 pro ně nejnáročnější slovíčka. Pak otázky trochu protřídím a překlopím do kvízu.)

Autor: Elena Tomanová