Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Letní dílna eTwinning

Chtělo by se napsat, že na srdce jsou Poděbrady. Všichni, kdo se ve dnech 18.8. až 21.8. 2020 zúčastnili Letní dílny eTwinningu, se pod tento slogan mohou, myslím,  podepsat. 

Letní dílna eTwinningu se letos konala na ZŠ Václava Havla v lázeňském městě Poděbrady. Zúčastnilo se jí cca 70 učitelů různých stupňů z České republiky a ze Slovenska.

Možná vás zajímá, jak taková letní dílna probíhá. Učitelé, kteří se letní dílny účastní, se zážitkovou formou seznámí s prací na eTwinningovém projektu. Část dílny prožijí jako žáci – vyhledají projektové partnery, společně pracují na domluveném projektu, zadávají úkoly spolupracujícímu týmu, zadané úkoly plní a projekt společně vyhodnocují.  Část dílny prožijí jako učitelé – učí se pracovat v prostředí eTwinning Live a Twinspace, seznamují se s projektovou metodikou, zamýšlí se nad tím, které úkoly v projektu plnit za pomoci tužky a papíru a kdy je účelné splnit úkol pomocí digitálních technologií. Stranou nezůstává ani e-bezpečnost. 

Témata cvičných projektů většinou bývají svázana s místem, kde se letní dílna odehrává. Aby účastníci Poděbrady lépe poznali, byla pro ně přichystaná i kostýmová prohlídka města pod taktovkou divadelního spolku Jiří. 

Během práce se také účastníci seznamují s různými nástroji a aplikacemi, které pak mohou využít při práci na svých projektech. Skupinu, kterou jsem vedla s kolegyní Martinou, velmi zaujala online sdílená bílá tabule  https://awwapp.com. Tuto tabuli jsme využili jako nástroj pro domluvu o tématu našeho projektu s partnery. 

Letní dílny se vždy účastní i kolegové ze Slovenska. Všichni tak mají příležitost najít projektového partnera ze zahraničí a domluvit si s ním projekt na nadcházející školní rok.

Závěr letní dílny patří tradičně prezentacím. Projektové týmy společně vypráví, co během dílny zažili, na jaké projektu pracovali, co se jim během práce dařilo a ukáží také výstupy svého projektu. I když by se z fotografie mohlo zdát, že pro prezentaci týmy využily pouze powerpoint, opak je pravdou. Některé týmy složily písničku, jiné si připravily krátké divadelní vystoupení. Co ale bylo možné vyčíst ze všech vystoupení? Chuť a nadšení pustit se do projektové práce. Držíme palce!

Autor: Petra Boháčková