Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Mad Libs

Slyšeli jste už o Mad Libs? Že ne? Tak to pojďme napravit. Je to původně hra se slovy, kterou si oblíbily hlavně děti, ale s chutí si ji zahrají i dospělí. Během hry vytváříte věty/příběh, o kterém sice víte, jak se jmenuje, ale nevíte, o čem je. Doplňujete jen některá slova. Pak si celý vytvořený příběh přečtete. Ten bude dozajista bláznivý, čím bláznivější, tím lepší. Za úspěchem této hry stojí především to, že máme rádi to, co je šokující, bláznivé a pokud se to okoření humorem, je na světě úspěšná hra. 

Jak ji ale využít ve výuce nebo při projektové práci? 

Všechno nám usnadní aplikace Flippity.net. Ano, Flippity, o které jsme psali v článku Online únikové hry a také v článku Losovátko – jak na skupiny. Jedna z jejich aplikací umožňuje právě tvorbu Mad libs. 

Nejprve se pojďme podívat, jak vytvořená hra vypadá, klidně si ji můžete i zahrát. 

Zamysleme se nad tím, jak ji zadat dětem. Třeba první příběh má v názvu bajka. Můžete tedy žáky nechat zopakovat si, co o bajce vědí, mohou přemýšlet nad tím, jaká slova se v bajkách objevují. Další příběh je zaměřen na cizí jazyk (v našem případě na angličtinu). Poznáte to z názvu příběhu? Před zapisováním slov žáci mohou dostat tyto otázky:  Jaká jsou další slova, která se používají jak v češtině tak v angličtině? Kdy se v našem jazyce objevila? Proč? Mají český ekvivalent? Poslední příběh je krátká detektivka s fyzikálním podtextem – to abyste viděli, že Mad libs se s trochou fantazie dají využít v jakémkoli předmětu. 

V každém příběhu jsou slova, která se do příběhu mají doplňovat, popsána nějak jinak. V prvním jako slovní druhy (skvělé právě na jejich zopakování), a vlastně stejně tak i v druhém, jen tam jsou slovní druhy zadány  anglicky. V posledním příběhu jsou zadána popisem, trochu jako v křížovce. A vy určitě přijdete i na další způsoby. 

A teď se pojďme podívat, jak se Mad libs vytvoří. Vše máte popsáno v instrukcích. Prvním krokem je stažení šablony na váš google drive. Pak už jen šablonu upravujete. Na první záložce do jednotlivých buněk tabulky vložíte příběhy, slova, které chcete doplňovat dáte do hranatých závorek, vymažete slovo a nahradíte jej popisem. Věta pak vypadá například takto: Kdesi ve starém  [podstatné jméno 6. pád] byl sál s [číslovka 7. pád] zrcadly. Příběhů můžete napsat tolik, kolik hrdlo ráčí. Pak nezapomeňte soubor publikovat (Soubor – publikovat na web, celý dokument). Na druhé záložce okopírujte odkaz a ten předejte žákům. A už to jede, už to frčí. 

Podobně, jako jsme pracovali se zadáním hry, můžeme pracovat i se hrou už vytvořenou, s doplněnými slovy. Hodí se slovo do věty? Proč ne? Půjde nahradit jiným? Co jsou to synonyma?, atd. Tuto příležitost lze využít také k seznámení žáků s tezaurem. 

Původně jen zábavnou hru jsme dokázali přeměnit na hru didaktickou, umíme ji využít v různých předmětech a projektech a ještě jsme k jejímu vytvoření využili online aplikaci. Tak teď už nám chybí jen ti žáci. Hezké hraní.

Autor: Petra Boháčková