Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Malí GPS umělci

Jak motivovat děti k pohybu? Zkuste GPS art! Jednoduchá aktivita, vhodná k realizaci v mateřské škole,  vede k rozvoji hrubé motoriky a obratnosti, k zájmu o pohyb a překonávání překážek a současně je nenásilně seznamuje s možnostmi využití digitálních technologií v běžném životě. Rovněž rozvíjí kreativní myšlení a vede k uměleckému vyjádření, rozvoji myšlení, grafomotoriky i vyjadřování.

Pro začátek je nutné do tabletu nebo chytrého telefonu stáhnout aplikaci, která dokáže zaznamenávat aktuální polohu při pohybu – v našem případě chůzi – pomocí GPS. Na úvodu seznámíme děti s naším záměrem a plánem činnosti. Jako motivaci můžeme ukázat různé typy map a pracovat s jednoduchými otázkami – Co je to mapa? K čemu ji lidé mohou využívat? Dokážeme zaznamenat náš pohyb na mapě? apod. 

Po úvodu se připravíme na pobyt venku, zapneme aplikaci a vydáme se na procházku do okolí školy. Dle podmínek a uvážení učitelky je možné navštívit předem domluvené konkrétní místo, nechat děti, aby samy vybíraly trasu, experimentovat s procházením ulic nebo terénu. Učitelka využívá pobyt venku také k upevňování pravolevé orientace, případně k seznámení s pravidly dopravního provozu atd. Děti jsou záznamem do mapy motivovány k pohybu a aktivitě. Po návratu do školy učitelka ukáže dětem mapu se záznamem prošlé trasy a co nejrychleji ji vytiskne (nejlépe černobílá verze, výtisk pro každé zúčastněné dítě). Děti mají nyní před sebou záznam trasy, k dispozici libovolné výtvarné pomůcky a čas pro kreativitu. Úkolem je dokreslit nebo domalovat vzniklý tvar, zaznamenaný v mapě tak, aby vznikl obrázek zvířete, věci nebo člověka, případně barevné tvary. Pro povzbuzení  fantazie dětí je možné zařadit společný rozhovor a sdílení prvních nápadů, brainstorming. Učitelka navede děti, že je na obrazec možno nazírat z různých stran a úhlů pohledu, doplňovat je vlastní kresbou, případně jenom barevně dekorovat. Poté děti dostanou dle své potřeby čas na tvoření. Na závěr je vhodné v rámci celé skupiny práce dětí prezentovat – podle věku a schopností mohou děti zhodnotit průběh celé aktivity, pojmenovat nejjednodušší a nejnáročnější část, vybrat si obrázek, který je zaujal a vyjádřit se proč. Pro mladší děti můžeme hodnocení provést pomocí otázek učitelky, případně za využití ikon. Kromě motivaci k pohybu, rozvoji motorik a tvořivosti motivuje GPS art také ke spolupráci a skupinové soudržnosti. 

Autor: Radka Bradáčová