Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Mezipředmětové vztahy v eTwinningu

Základním principem tvorby projektů v programu eTwinning je partnerství alespoň dvou učitelů, škol a zemí, kdy tito spolupracují na předem stanoveném tématu s využitím jazyků a ICT. Tematické zaměření projektu, který učitel zamýšlí vytvořit, je do jisté míry dané předmětem, který tento učitel vyučuje.

Pokud se zde má sejít využití jazyků a ICT, pak již hovoříme o propojení nejméně dvou předmětů ve škole. Kdo z nás, učitelů, má ovšem v aprobaci výuku jazyků s kombinací ICT? Život je naštěstí barevný, vždyť ve škole se setkávají učitelé různých předmětů, kteří tak do projektů eTwinning přinášejí nové a mnohdy nečekané kreativní podněty. To je jenom dobře, protože se žáci tak učí řešit reálné problémy jako ve skutečném životě, kde také vše souvisí se vším.

Ideální situace nastává ve školách, kde se na projektové spolupráci dokáží dohodnout učitelé dva nebo i více. Vzniká tak školní  eTwinningový tým, kdy spolu učitelé určitě více komunikují a spolupracují, což má nepochybný vliv i na utužení vztahů na pracovišti. Spolupráce učitelů na škole je naprosto žádoucí, zvlášť pokud se jedná o projekt Erasmus nebo pokud se škola uchází o titul „Etwinningová škola“.

Pro drobnou představu lze zmínit několik málo příkladů mezipředmětové spolupráce: ICT, občanská výchova a jazyk pro aktivitu e-bezpečnosti v projektech, výtvarná výchova, ICT a jazyky pro tvorbu loga či komiksů, matematika s jazykovými předměty pro výpočty reálných příkladů ze života, fyzika a chemie s jazyky pro demonstraci a popis pokusů, dále pro environmentální zaměření projektů, tělocvik a jazyky pro činnosti v tělocvičně, pracovní činnosti a cizí jazyk pro sdílení receptů nebo technologických postupů.

Opravdu velkou studnicí nápadů jsou balíčky na stránce www.etwinning.net: https://www.etwinning.net/cz/pub/get-inspired/kits.cfm a dále ukázky zdařilých projektů: https://www.etwinning.net/cz/pub/get-inspired/projects.cfm .

Autor: Miroslava Filipi