Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ohlédnutí za konferencí Schoolink 2020

Ve dnech 3. a 4. prosince se uskutečnil historicky první ročník konference s názvem Schoolink 2020, který proběhl online. Konference byla určena pro všechny učitele, ředitele škol a zřizovatele, ale také pro budoucí učitele a pracovníky vzdělávacích institucí ve formálním i neformálním vzdělávání. Oba dny byly zaměřené na dvě stěžejní témata – dopad internacionalizace na výuku v českých školách a inovativní trendy ve vzdělávání. Akci pořádal Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT.

První den konference zahájila ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová a ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT Mgr. Jaroslav Faltýn. Hlavním řečníkem prvního dne byla Anne Gilleran z organizace European Schoolnet, se kterou vedla rozhovor Pavla Šabatková – vedoucí odboru školního vzdělávání Domu zahraniční spolupráce. Rozhovor se týkal tématu internacionalizace ve školách. 

Tuto hlavní část doplnila řada praktických workshopů s různorodými tématy, např. projektová výuka, nový Erasmus, rozvoj informatického myšlení, smysluplné využívání digitálních technologií a spoustu dalších.

Druhý den konference zahájil Ondřej Neumajer s přednáškou Budoucnost vzdělávání hledejme online. Po ní následovaly příklady dobré praxe v podobě návštěv do tří různých škol. Účastníci měli možnost vidět, jak v MŠ Kytlická děti rozvíjejí své informatické myšlení, komunikaci a spolupráci prostřednictvím programování. Druhá návštěva ukázala moderně vybavenou dílnu v ZŠ Mládežnická Trutnov. Poslední ukázkou byla třída budoucnosti v ZŠ Dr. E. Beneše, Praha – Čakovice.

I v tento den následovaly praktické workshopy týkající se rozvoje kreativity, polytechnického vzdělávání nebo čtenářské gramotnosti. Konferenci ukončila Lenka Henebergová z Domu zahraniční spolupráce.

A jaký přínos měla tato akce pro profesní rozvoj účastníků? 

“Osobně mi dala velké množství inspirace, zdrojů informací a nápadů, jak inovovat svoji dosavadní výuku a přidat do ní mnohé nové interaktivní prvky (zejména za využití ICT). Mnoho jsem se také dozvěděl o programu Erasmus+.”

“Povzbuzující a motivační.”

“Naučila jsem se mnoho nového o digi technologiích, našla tipy na aplikace pro využití nejen ve výuce.”

“Inspirace pro adaptaci na nové podmínky vzdělávání.”

“Bylo to velmi inspirující a motivační. Dozvěděla jsem se nové věci, které chci hlavne předat kolegům. Pri Meet and Code vyuziji nove znalosti se Scratchem. Super.”

Konference tedy měla velký úspěch a my už se můžeme těšit na její pokračování v roce 2021.

Autor: Martina Kupilíková