Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Online únikové hry

Únikové hry se v současnosti těší velké oblibě díky tomu, že přinášejí napětí, řešení hádanek nebo týmovou spolupráci.

Myšlenka online únikových her přináší široké možnosti pro využití v mezinárodních projektech a ve výuce. Mohou sloužit jako shrnutí tématu/učiva, které vytvoří učitel nebo žák pro projektového partnera nebo třídu; jejich prostřednictvím můžeme také nové téma/učivo představit.

Smyslem hry je správně odpovědět na všechny otázky a odemknout všechny online zámky. Dozvědět se něco nového a zároveň se pobavit.

Pokud chcete získat od žáků zpětnou vazbu po jejím vyřešení, požádejte je, aby si udělali printscreen obrazovky s otevřenými zámečky, napsali na něj své jméno a vložili ho s krátkým komentářem například na online nástěnku. 

Jednu hru si můžete sami vyzkoušet a odemknout všechny zámečky v aplikaci Flippity: http://bit.ly/FlippityZamky 

Jak hra vznikala uvidíte v kopii šablony hry Znáte eTwinning?

Následující návod vám pomůže vytvořit vlastní hru:

1. Na stránce www.flippity.net si stáhněte šablonu Scavenger Hunt (budete potřebovat přihlášení na svůj Google účet)

2. Otevřete si list DEMO a do prvního sloupce CLUE napište vaše otázky, do druhého sloupce HINT vložte případnou nápovědu a do třetího ANSWER odpovědi.

3. Do hry můžete vkládat obrázky, odkazy a videa:

[[Image:http://files.eun.org/etwinning/LOGOS/eTwinning-LogoHorizontal_CMYK.jpg]]
slovo Image: + odkaz + hranaté závorky

[[Link:https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm]]
slovo Link: a celý odkaz + hranaté závorky

[[https://youtu.be/xAK66ArJPiQ]]
celý odkaz + hranaté závorky

4. Pokud chcete zadat více možností odpovědí, oddělte je znakem ( | ): 44|čtyřicet čtyři;
pokud jsou všechny odpovědi správné, napište do šablony hvězdičku: *

5. Doplňující úpravy můžete udělat na listu OPTIONS (odemykání od prvního po poslední zámek: Sequential, promíchání pořadí zámků: Randomize)

6. Hru publikujte na webu (Publish on web) v záložce FILE

7. Odkaz získáte na listu GET THE LINK HERE a můžete začít hrát 😊

Praktickou ukázkou využití únikových her byl náš mezinárodní projekt eTwinning ER: Escape Rooms. V něm byli učitelé a studenti tvůrci a zpracovali své vlastní únikovky (vycházeli jsme ze školních předmětů: anglický jazyk, matematika, zeměpis a dějepis), vyhledali potřebné informace, našli vhodné nástroje a zpracovali je do konečného výstupu. Učitelé své hry vytvářeli sami, studenti pracovali národních týmech, které se dále dělily na menší skupiny podle rozdělených úkolů. Účastníci projektu byli také řešitelé her, které vytvořili jejich partneři.

Při vytváření únikovek jsme používali různé online nástroje: Flippity, zkracovač odkazů Bitly, které sloužily pro vytváření jednotlivých úkolů/levelů hry nebo Genially. Další nástroje jsme využili pro jednotlivá zadání. Studenti při zpracování svých únikovek většinou využili Flippity, tento nástroj je jednoduchý, obsahuje odemykatelné online zámky a dobře se do něj vkládají jednotlivé úkoly.

Projekt obsahoval témata z několika učebních předmětů: anglický jazyk (slovní zásoba, čtení s porozuměním, psaní úkolů, poslech), dějepis (hrady a jejich legendy), zeměpis (zajímavá místa partnerských zemí), matematika a základy ekonomiky. Na závěr projektu čeští studenti v rámci exkurze do Prahy navštívili únikové místnosti v Praze a prožili si útěk naživo.

Hry vytvořené učiteli: https://twinspace.etwinning.net/71481/pages/page/457805

Hry vytvořené studenty: https://twinspace.etwinning.net/71481/pages/page/552335 

Přeji vám všem mnoho zábavy s online únikovými hrami.

Autor: Alena Jandlová