Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Optika dvakrát jinak

Během září jsem navštívila na jedné plzeňské škole paní učitelku, která vyučuje fyziku na 2.stupni ZŠ. V rámci mentoringu na této škole jsme se s paní učitelkou domluvily, že zde odučím úvodní hodinu optiky ve dvou sedmých třídách. 

Co bylo tedy cílem? Úvodní a zároveň motivační hodina optiky s využitím digitální technologie.

A abychom si to mohly s paní učitelkou trochu srovnat, tak každá hodina byla trošku jinak, i když šlo o stejné téma a obsah.

V obou třídách jsme s dětmi využívali zrcadla. Děti pracovaly ve skupinkách a plnily jednotlivé úkoly.

1.Tvůj obraz v zrcadle je stejně velký jako ty? Ano? Ne?

Když na sebe mrkneš levým okem, které ti odpoví?

Je tvůj obraz od zrcadla stejně vzdálený jako ty?

2.Polož tužku před zrcadlo tak, aby se dotýkala špička tužky zrcadla. Dotýká se zrcadla i její obraz? 

Pokud ano, tak proč? 

Pokud ne, tak proč?

Bude to stejné u plastového zrcadla?

3.Zkus pomocí dvojzrcadla namnožit klip na dokumenty. Kolik jich dokážeš namnožit? Jak závisí úhel, který svírají zrcadla s množstvím klipů?

4.Dívej se do zrcadla a projdi tužkou bludiště. Je to snadné? Povedlo se?

5.Vezmi si pracovní list s půlkruhy a napiš na něj nějaké slovo tak, aby bylo k přečtení na ruličce se zrcadlovou fólií.

… a tak dál.

A v čem byl tedy rozdíl?

V jedné třídě jsme s žáky využili online nástěnku Padlet, kam ze svého iPadu vkládali svá řešení, své názory a argumenty k jednotlivým úkolům. Nástěnka Padlet má funkci s názvem vyžaduje schválení. Díky ní je možné dětem odkrýt i příspěvky spolužáků až ve chvíli, kdy je to vhodné. V našem případě to bylo ve chvíli, kdy všechny skupiny vložily na nástěnku svá řešení. Nebyly tedy ovlivněné názory ostatních skupini. A co je důležité ještě zmínit? Jednotlivé skupiny prezentovaly své názory, vysvětlovaly své argumenty a diskutovaly nad jednotlivými výsledky.

Druhá třída také pracovala ve skupinách, také žáci plnili úkoly související se zrcadly, ale k dispozici neměli ani Padlet, ani iPady. Zadání obdrželi na tištěném pracovním listu. Ale abychom se technologie dotkli alespoň trošku, využili jsme nástroj https://classroomscreen.com/ pro management hodiny. Pro úkoly, na které žáci potřebovali delší čas, jsem využila odpočet. Semafor žákům sloužil pro informaci, kdy se mohou pustit do dalšího úkolu. A ač žáci tento nástroj viděli poprvé v životě, již v polovině hodiny si navykli a reagovali na něj velice dobře.

A co tedy říct závěrem? Jednotlivé úkoly žáky bavily. Přečetli si vždy zadání úkolu, stanovili hypotézu, došli si k učitelskému stolu pro pomůcky, které na konkrétní úkol potřebovali. Následně bádali, zkoušeli, testovali. Tím si svoji hypotézu ověřili.

A ač jsme ve třídě, kde byl používán Padlet pro zaznamenávání odpovědí, toho stihli o něco méně, bylo zde mnoho jiných výhod. V každém případě je pro vyučujícího fajn, když mu záznam práce dětí zůstane a může se k němu kdykoliv s dětmi vrátit. Určitě je velkou výhodou ale také to, že výstupy žáků můžeme velice snadno a rychle sdílet na centrálním zobrazovači (interaktivní tabule, panel, projektor a plátno). Prací s iPady a jednotlivými aplikacemi rozvíjíme u žáků i u nás samotných digitální gramotnost. A na závěr – příprava Padletu, případně nástroje Classroomscreen opravdu nezabere téměř žádný čas.

Tak směle do toho. Zkuste využít tyto či podobné nástroje ve své výuce. Uvidíte, že se Vám to vyplatí.

Autor: Martina Kupilíková