Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Padlet ve výuce literatury

O digitální nástěnce Padlet bylo napsáno mnohé a zcela jistě v době distančního vzdělávání objevujeme další a další didaktické možnosti tohoto digitálního nástroje.

V naší ZŠ Václava Havla Poděbrady jsme Padlet mezi pedagogy přivítali v době, kdy jsme posilovali internacionalizaci školy a rozvíjeli konkrétní mezinárodní spolupráci našich žáků a učitelů. Objevili jsme možnosti eTwinningu a jeho nezastupitelnou roli při rozvoji této spolupráce.  V začátcích sloužil Padlet jako digitální nástěnka k prezentaci projektových úkolů, které žáci se svými projektovými partnery plnili. Postupem času jsme začali využívat Padlet jako promyšlenější součást didaktických nástrojů při naší výuce napříč ročníky a předměty základní školy.

Ještě jedna důležitá okolnost používání Padletu ve škole. Kdo to platí? V naší škole jsme všem zájemcům pořídili roční licenci.

Padlet jako nástroj při výuce literatury:

Vím, že je dnes obtížné pracovat v oblasti čtenářské gramotnosti, ale zapojením digitálních nástrojů se celkem daří žáky občas zaujmout.

  1. Žáci měli za úkol seznámit nás s knihou, kterou aktuálně čtou, a to prostřednictvím krátkého výstižného popisu hlavní postavy a následně vlastní četbou. Četbu zaznamenali jako audio stopu do vloženého příspěvku. Pokoušeli se o výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu.  

Plnili jsme výstupy ŠVP – práce s uměleckým textem, charakteristika postavy, výrazné čtení, které posloužilo jako základ pro scénické čtení.

Dále jsme pracovali s ukázkami a porovnávali postoje mluvčího při čtení uměleckého textu. Žáci zvládli porovnávat jednotlivé ukázky ve smyslu zapojení emocí autora.

  1. Práce a s audioknihou se osvědčila jako nástroj podpory čtenářské gramotnosti pro žáky, kteří nečtou či mají potíže se čtením.  

Žáci vyslechli audio ukázku a plnili zadané úkoly. Zaznamenali nejnapínavější místo děje z jejich pohledu a následně ono místo popsali dle pokynů dvěma souvětími podřadnými. Následně popisovali místo děje dle jejich představ pomocí dvou souvětí souřadných.

Došlo zajímavě k propojení literatury, stylistiky a skladby. Nástěnka sloužila jako předloha, kterou po prostudování žáci ve dvojicích kontrolovali a autorům předali doporučení k opravě. 

  1. Recitace bývá u žáků 2. stupně velký problém, ale zjistili jsme, že s pomocí Padletu umíme přednášet a nestydíme se:-).

Žáci měli za úkol seznámit se s textem Máchova Máje, vybrat část – sloku, která je něčím zaujala, přepsat text do příspěvku a zaznamenat recitaci vybraného texu. 

Následně žáci vysvětlili, proč si vybrali tuto část, čím je zaujala, jak zvládli přednes. Ostatní hodnotili „umělecký“ dojem přednesu a upozorňovali na místa, kde žáci do přednesu vnořili vlastní emoce.

U všech těchto „audio“ aktivit respektujeme, že jsou dobrovolné a každý má právo se rozhodnout, zdali audio stopu zveřejní. Zatím se mi nepřihodilo, že by se někdo nezapojil. Je důležité s žáky pracovat a dát jim pocit bezpečí, že jejich výstup nebude zlehčován či zesměšňován. A na tom se musí s kolektivem třídy neustále pracovat. 

Přeji vám hodně úspěchů ve školní práci s Padletem.

Autor: Vlastimil Špinka