Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Rozvíjení digitálních kompetencí v matematice

Revize RVP a s tím související přepracování školních vzdělávacích programů je to, co v současných školách slýcháme velmi často. I když máme ještě dostatek času, nebojme se u našich žáků rozvíjet digitální kompetence již teď.  

Někteří učitelé jsou přesvědčeni, že rozvíjet digitální kompetence v matematice není možné. “Přece musíme naše žáky naučit počítat sloupečky, násobilku a na nic jiného nám nezbývá čas.” Ano, je důležité, aby žáci uměli počítat, ale je také důležité, aby byli kreativní, budoucnosti se neztratili a měli potřebu neustále se vzdělávat. Dejme jim možnost, aby si vyzkoušeli různé matematické aplikace, které jim pomohou pochopit matematické postupy nebo si díky jim procvičí základní matematické operace. 

Některých učitelům se nelíbí, když žáci používají aplikaci PHOTOMATH. Pokud ji budou využívat pouze pasivně, to znamená, že si napíší příklad, naskenují ho aplikací a pak bezmyšlenkovitě opíší řešení, nebude to pro ně mít žádný užitek. Jak ale může vypadat aktivní využívání takové aplikace? Díky ní můžeme žáky učit pracovat s chybou. Proč tuto aplikaci nevyužít v případě, že jsme se řešením například rovnice nedostali ke správnému výsledku? Nechme rovnici vyřešit aplikaci a hledejme, kde jsme udělali chybu. Když budeme o postupu řešení přemýšlet, příště se chyby určitě vyvarujeme. 

Někteří žáci mají problémy s geometrií a většina učitelů si láme hlavu nad tím, jak jim vysvětlit základní geometrické konstrukce a rozvíjet geometrickou představivost. S tím nám mohou pomoci aplikace dynamické geometrie DESMOS nebo GEOGEBRA. Obě aplikace jsou zdarma a jejich ovládání je velmi intuitivní, proto se s nimi žáci naučí velmi snadno pracovat. Dynamickou geometrii využívám již od 6. ročníku. Neznamená to, že by již žáci nerýsovali na papír, ale geometrii aplikacemi dynamické geometrie doplňujeme především pro lepší pochopení geometrických pojmů. 

Typickým příkladem je konstrukce kružnice opsané trojúhelníku a diskuze nad polohou středu této kružnice v ostroúhlém, pravoúhlém a tupoúhlém trojúhelníku. Položme si otázku. Co musí žáci znát, než začnou kružnici sestrojovat? Určitě musí vědět, že střed kružnice opsané je průsečíkem os stran trojúhelníka. Pak již mohou např. v geogebře sestrojit libovolný trojúhelník, osy jeho stran a nakonec samotný střed. Pak již jen pohybují vrcholy trojúhelníka a sami přijdou na to, že v ostroúhlém trojúhelníku leží střed kružnice opsané uvnitř trojúhelníka, v pravoúhlém trojúhelníku leží ve středu přepony a v ostroúhlém trojúhelníku leží vně trojúhelníku. Konstrukci kružnice opsané trojúhelníku najdete zde: https://www.geogebra.org/m/bjtphdre

Aplikace má obrovské možnosti využití a poskytuje i spoustu materiálů a konstrukcí připravených učiteli z celého světa, které můžeme v hodinách matematiky využívat nebo se jimi inspirovat. 

Nebojme se rozvíjet digitální kompetence přímo v hodinách matematiky, učíme tak naše žáky analyzovat a řešit jednoduché problémy a modelovat konkrétní situace. 

Autor: Dana Tužilová