Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Seriál Videotvorba ve škole (1. díl)

Připravili jsme pro vás miniseriál příspěvků na téma videotvorba ve škole. Postupně se seznámíte s různými náměty a také zkušenostmi získanými během deseti let vedení redakčního týmu školní televize a natáčení videí v rámci běžné výuky i dalších aktivit. Chybět nebudou ukázky žákovských prací.

Postupně se v našem seriálu zaměříme na následující oblasti:

Školní televize

Ukážeme si, jak může fungovat redakční tým školní televize, který tvoří reportáže o životě školy či obce a další videa. Dozvíte se, jak založit vlastní školní televizi a jak např. můžete docílit toho, že vaše reportáže budou zařazeny do celostátního vysílání České televize.

Ukázka č. 1: Reportáž školní televize – https://youtu.be/3xHlVH2R308

Videotvorba v běžné výuce a mezinárodních projektech

Dozvíte se, jak videotvorbu začlenit do běžné výuky či mezinárodních projektů.

Ukázka č. 2: Příklad videa vytvořeného žáky v rámci projektu eTwinning – https://youtu.be/7iC0wWWgbpo

Natáčení celoškolních videí na jeden záběr

Poznáte, jak zapojit celou školu do natáčení společného videoklipu zaznamenaného na jeden záběr.

Ukázka č. 3: Celoškolní videoklip točený na jeden záběr – https://youtu.be/KL7ehVSIWEc

A proč vůbec ve škole využívat videotvorbu?

S videotvorbou ve škole zpravidla úzce souvisí následující:

Týmová spolupráce

Videa nejčastěji tvoří skupiny žáků, což vyžaduje efektivní týmovou spolupráci a komunikaci. Žáci např. společně vymýšlejí formu zpracování videa, plní různé role a funkce, nesou odpovědnost za dílčí úkoly (např. někdo nese hlavní zodpovědnost za vystupování před kamerou, další za natáčení, někdo zařizuje rekvizity atd.).

Plánování

Žáci vymýšlejí scénář, časový harmonogram natáčení, zajišťují potřebné kulisy, rekvizity atd.

Uplatňování kreativity

Proces tvorby videa dává žákům mnoho prostoru pro uplatňování kreativity. Učitel zpravidla zadává základní kritéria a podněcuje žáky k tvořivosti. O originální nápady žáků nebývá při tvorbě videí nouze.

Používání ICT

V rámci tvorby videí žáci používají rozmanité IT nástroje – ať jsou to např. aplikace pro editaci videa či zařízení pro záznam videa (většina žáků v dnešní době vlastní mobilní telefony, které umožňují zaznamenávat video ve vysoké kvalitě, mezi žáky jsou také populární akční kamery typu GoPro).

Zpracování informací

Při tvorbě videa žáci vyhledávají informace, třídí je a zpracovávají (např. žáci tvoří video o své obci – vyhledávají informace, vybírají ty nejdůležitější a využívají je při tvorbě scénáře).

Řešení problémů

Proces tvorby videa obvykle přináší různé neočekávané situace – často vinou nedostatečného plánování. Díky tomu se žáci učí řešit problémy, hledat nová řešení a zkvalitňovat přípravnou fázi.

Prezentování výsledků

Při videotvorbě ve škole se snažíme zajistit žákům publikum – ať už se jedná o spolužáky, vrstevníky ze zahraniční školy či širší veřejnost. V třetím dílu tohoto seriálu uvidíte ukázku toho, jak můžeme žákům publikum zajistit. Vědomí toho, že výsledné video bude sledováno diváky, je pro žáky motivací a dodává aktivitě smysluplnost.

Reflexe

Videotvorba dává mnoho prostoru pro reflexi jednak samotného procesu vzniku videa, jednak výsledného produktu. Velké uplatnění nachází sebehodnocení a vzájemné hodnocení.

V dnešní době se velmi často bavíme o dovednostech pro 21. století, kompetencích důležitých pro uplatnění v osobním a pracovním životě atd. Právě videotvorba ve škole zcela odpovídá požadavkům moderní pedagogiky. Žáci jsou těmi, kteří tvoří, spolupracují, jsou kreativní… V dalších dílech si ukážeme, jak na tvorbu videa v praxi.

Autor: Michal Přibyl