Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Seriál Videotvorba ve škole: Jak na tvorbu videa ve výuce a mezinárodních projektech (3. díl)

V prvním dílu seriálu Videotvorba ve škole jsme se seznámili se základními možnostmi využívání videotvorby ve škole a také s přínosem tvorby videí ve škole. Předchozí díl byl zaměřený na redakční tým školní televize. Tentokrát se budeme věnovat začleňování videotvorby do běžné a projektové výuky.

Videotvorba nachází široké uplatnění ve výuce všech vzdělávacích oborů. Níže najdete příklady aktivit pro různé obory.

 • Tvorba krátkého hraného filmu (např. odehrávajícího se v určitém historickém období, film zaměřený na různá aktuální témata – ochrana životního prostředí, zdravý životní styl, mezilidské vztahy atd.);
 •  Zpracování dokumentu (např. o obci, škole, sportu atd.);
 • Aktivity spojené s tvorbou reklamy (zaměřené na používané přesvědčovací techniky, reklama na dané téma – např. v zeměpisu vytvoření reklamy na vybranou destinaci, v literatuře vytvoření reklamy na literární dílo, natočení sociální reklamy – např. s cílem motivovat veřejnost ke sportování, zdravějšímu stravování apod.);
 • Reálné či fiktivní zpravodajství;
 • Rozhovory s pamětníky, zajímavými osobnostmi, medailony;
 • Vytvoření videa jako učebního materiálu (např. výukové video pro mladší žáky);
 • Tvorba animací;
 • Záznam dramatizace literární předlohy;
 • Záznam scénky (např. ve výuce cizího jazyka, občanské výchovy, výchovy ke zdraví apod.);
 • Záznam pokusů, experimentů, modelových situací a vytváření instruktážních videí (např. fyzikální pokusy, porovnávání růstu rostlin v různých podmínkách, odmítání návykových látek, poskytování první pomoci atd.);
 • Vytvoření tematického videoklipu;
 • Vlastní výzkum a prezentování výsledků ve formě videa;
 • Videotvorba jako součást projektové výuky.
Obrázek č.1: Žák při natáčení školního videa

Tipy pro začleňování videotvorby do výuky

 • Zhodnocení podmínek pro videotvorbu, vytvoření prostoru pro videotvorbu

Nejprve zhodnoťte podmínky pro videotvorbu na vaší škole a hledejte možnosti, jak vytvořit pro videotvorbu prostor. Jaké vybavení má k dispozici škola? Jaké vybavení mohou využívat žáci? Jaký je zájem žáků a jaké mají zkušenosti s tvorbou videí? Jaký je postoj vedení školy k videotvorbě? Jak je v souvislosti s natáčením formulován školní řád? Kdo vám může se začleňováním tvorby videí do výuky pomoci?

 • Vymyšlení aktivity, stanovení konkrétních požadavků

Vymyslete pro žáky zajímavou aktivitu, jejíž součástí bude videotvorba. Specifikujte zadání (např. termín dokončení, forma sdílení, délka videa, forma zpracování videa, kritéria hodnocení, …).

 • Podpora a aktivizace žáků

Díky tomu, že naprostá většina žáků již umí zaznamenávat a často také zpracovávat videa, učitel nemusí být odborníkem na videotvorbu. Jeho hlavní úlohou je podporovat žáky a podněcovat jejich tvořivost a aktivitu.

 • Hodnocení

Proces vzniku videa a také výsledný produkt nám dávají mnoho prostoru pro různé formy hodnocení (rozhodně lze doporučit sebehodnocení a vzájemné hodnocení).

Videotvorba v mezinárodních projektech

Videotvorba nachází široké uplatnění v mezinárodních projektech, jako jsou eTwinning či Erasmus+. Studenti z partnerských škol mohou tvořit videa na zadaná témata a sdílet je se zahraničními vrstevníky, společně vytvářet scénáře, natáčet v jednotlivých zemích dílčí části společného videa, pomocí online nástrojů v mezinárodním týmu editovat video, vytvářet interaktivní materiály s využitím rozšířené reality či organizovat školní filmové festivaly a soutěže, na kterých jsou prezentována videa vzniklá v rámci mezinárodního projektu.

Obrázek č. 2: Žáci sledují video vytvořené partnerskou školou z Islandu v rámci mezinárodního projektu eTwinning.

Příklad využití videotvorby v mezinárodním projektu

Příkladem projektu eTwinning, jehož nedílnou součástí byla videotvorba, je projekt Interactive European Pathway (Interaktivní evropská stezka). Žáci z celkem 31 evropských zemí měli za úkol vytvořit plakát a video v angličtině představující jejich vlast. Každý plakát byl pak propojen s odpovídajícím videem pomocí QR kódu a také prostřednictvím aplikace pro tzv. rozšířenou realitu s názvem Aurasma (nyní HP Reveal). Zapojení žáci a učitelé následně vytiskli plakáty a vystavili je v prostorách školy, v knihovnách atd. Při použití mobilního telefonu nebo tabletu mohli návštěvníci po naskenování QR kódu či celého plakátu sledovat videa na displeji svého zařízení.

Obrázek č. 3: Žáci vytvořili videa, ve kterých představili své země.
Obrázek č. 4: Videa byla propojena s plakáty pomocí QR kódů a rozšířené reality.
Obrázek č. 5: Interaktivní stezky v různých zemích.

Vytvořená videa jsou rozmanitá, originální a netradiční formou přibližují známé i překvapivé informace o evropských státech, kulturách, zvycích či stereotypech. Díky takovémuto projektu jednak zapojení žáci rozvíjejí své kompetence tak, jak bylo podrobněji uvedeno v prvním dílu seriálu Videotvorba ve škole, jednak se mohou žáci i širší veřejnost zábavnou formou seznamovat se životem v jiných zemích.

Ukázka č. 1: Video o České republice: https://youtu.be/7iC0wWWgbpo

YouTube kanál se všemi videi: 

https://www.youtube.com/channel/UCPCvSibPr4IdiG35-UYPNag

První interaktivní evropská stezka vznikla v ZŠ TGM Borohrádek před projektovým setkáním studentů z pěti zemí v rámci projektu Erasmus+ s názvem Challenge. Při setkání studenti soutěžící v mezinárodních týmech hledali ve videích odpovědi na zadané otázky a rébusy. Fotografie najdete zde:

http://www.zsboro.cz/interaktivni-evropska-stezka-projektove-setkani-erasmus

Autor: Michal Přibyl