Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Seriál Videotvorba ve škole: Natočte s celou školou videoklip na jeden záběr (4. díl)

Sbírání nápadů, spolupráce celé školy při přípravách, napětí při natáčení, následná euforie, první projekce, hrdost a velká radost z toho, co všichni zúčastnění společně dokázali. Takto ve zkratce vypadá natáčení školního videoklipu na jeden záběr.

Při práci na jednom z našich mezinárodních projektů jsme si dali za cíl vytvořit video, ve kterém vystoupí všechny třídy naší školy. Původní představou bylo natočení dílčích částí v každé třídě a vytvoření výsledného videa z těchto záběrů. Při vytváření scénáře si však jedna žákyně vzpomněla na následující video: https://youtu.be/biJCk8xkF3o.

Díky tomuto podnětu jsme se pustili do natáčení videa točeného na jeden záběr i na naší škole.

Ukázka č. 1: Naše první video točené na jeden záběr (projekt 1 Smile Makes 2 Smiles): https://youtu.be/KIOV3Nr5ns8

Reportáž o projektovém dnu 1 Smile Makes 2 Smiles, ve které je zachycen také proces vzniku videoklipu: https://youtu.be/vGGoLcSVaWc

Ukázka č. 2: Pokročilejší tvorba školního videoklipu na jeden záběr – video Wake Up!: https://youtu.be/KL7ehVSIWEc

Jak postupovat?

1) Vytvořte základní koncept a zajistěte spolupráci s vedením školy a kolegy.

Základem je motivovat pro tento nápad vedení školy a další členy pedagogického sboru. Velkou pomocí mohou být ukázky podobných videí a vysvětlení přínosu pro školu – jedná se zejména o výbornou formu teambuildingu, rozvíjení spolupráce mezi všemi zúčastněnými a netradiční cestu, jak prezentovat školu, školní aktivity a projekty. Takovéto video je také „žijící kronikou“ – klip si nejen zúčastnění rádi pouštějí i po letech.

2) Společně vytvořte prostor pro natáčení.

Ač samotné natáčení není časově příliš náročné, je nutné najít termín, ve kterém se natáčení mohou účastnit všichni žáci, učitelé a případně další zaměstnanci školy. Naše škola pořizování videoklipu začleňuje do celoškolních projektových dnů, v rámci kterých je jedna vyučovací hodina věnována zkoušce a samotnému natáčení.  

3) Pusťte se do plánování.

Do procesu plánování se mohou zapojit kolegové, třídní kolektivy, zájmové kroužky atd. Na naší škole se nám v přípravné fázi osvědčilo nejprve v užším okruhu vymyslet hlavní téma a plán rozmístění jednotlivých tříd. Velmi nám pomohly kopie půdorysů školy, do kterých jsme zakreslovali, kde se jaká třída či skupiny žáků budou nacházet. Na pedagogické radě jsme pak představili plán kolegům a následně jsme o něm diskutovali. Na základě výše zmíněného jsme předali nákres a obecné pokyny všem zúčastněným. Třídní učitelé motivovali své žáky a společně naplánovali, jakým způsobem se kreativně do natáčení zapojí. Učitelé a žáci v případě potřeby využívali videoukázky, věnovali se nácviku, vytváření plakátů atd.

4) Příprava kameramana, příprava ozvučení

Je důležité připravit se na samotné natáčení. Díky tomu, že máme k dispozici plán rozmístění tříd, může si kameraman nejprve zkoušet natáčení nanečisto. Můžeme natáčet mnoha způsoby – kameru či jiné zařízení můžeme držet v ruce, můžeme využít stabilizátor či např. jednoduchý vozík. Na naší škole jsme nejprve točili videokamerou připevněnou na vozík, který využívají paní uklízečky… Při tvorbě dalších videoklipů jsme točili „z ruky“ kamerou.

Nedílnou součástí videoklipu je také hudební podkres. V naší škole máme při natáčení po budově rozmístěné reproduktory, ze kterých hraje hudba. Rovněž máme k dispozici bezdrátový mikrofon, prostřednictvím kterého jeden z učitelů předává žákům pokyny během natáčení. (Při editaci videa se zvuk zachycený kamerou odstraní a nahradí písničkou, která hrála z reproduktorů.)

5) Zkouška a natáčení

V domluvený čas jsou všichni účastníci na předem domluvených místech. Kameraman a případně další osoba, která žákům předává pokyny, nejprve projdou celou trasu a v případě potřeby upřesňují rozmístění žáků. Poté již přichází na řadu samotné natáčení. 

6) Editace videa

V programu pro úpravu videa odstraníme zvukovou stopu a nahradíme ji písničkou, která hrála během natáčení z reproduktorů. V případě potřeby doplníme titulky, efekty, nějaký úsek zrychlíme či jinak upravíme.

7) Projekce videa

Přichází okamžik, na který se všichni těší – společné sledování videa. Dle možností školy se nabízí projekce videa ve větší učebně, v aule školy, v místním kině atd. Uvidíte, jak budou všichni zúčastnění pyšní na to, co společně vytvořili. Je zde také prostor pro reflexi. A pokud můžete, určitě video publikujte na YouTube či podobné stránce pro sdílení videa – vaše škola se má čím pochlubit!

Autor: Michal Přibyl