Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Seriál Videotvorba ve škole: Školní televize (2. díl)

V prvním dílu seriálu Videotvorba ve škole jsme se seznámili se základními možnostmi využívání videotvorby ve škole a také s přínosem tvorby videí ve škole. V tomto článku se seznámíte s tím, co obnáší činnost školní televize, jaký je její přínos a jak redakční tým založit i na vaší škole.

Ukázka reportáže školní TV: https://youtu.be/gAJ2zhylSOU

Činnost redakčního týmu školní televize lze ve stručnosti popsat tak, že žáci dokumentují život školy či obce vytvářením reportáží, které poté sdílejí se širší veřejností – ať už publikováním na stránkách školy, školním YouTube kanálu či navázáním spolupráce s  Českou televizí či např. regionální televizí.

Fotografie č. 1: Díky spolupráci s Českou televizí se redakční týmy mohou také účastnit různých akcí pod záštitou ČT. https://drive.google.com/file/d/1rw4_UKbHH1YgiL6vm3hrH4qS-bH0p-vo/view?usp=sharing

Školní televize může být založena jako zájmový kroužek, rovněž může být součástí běžné výuky – a to zejména v případě, kdy je ve škole vyučována mediální výchova jako samostatný předmět. Možností je také začlenění do projektové výuky. Založení školní televize přináší celou řadu pozitiv. V prvním dílu seriálu Videotvorba ve škole byly popsány obecné přínosy tvorby videí žáky. Školní televize navíc výrazně přispívá k rozvoji mediální gramotnosti žáků, neboť žáci v praxi poznávají princip fungování médií – zažívají práci v redakčním týmu, tvoří mediální sdělení a především poznávají faktory ovlivňující jejich tvorbu. Velkým přínosem je také prezentace života školy širší veřejnosti.

Reportáž o setkání školních televizí pod záštitou ČT: https://youtu.be/–vBC14e2Tc

Založení školní televize je v dnešní době poměrně snadné. Základem je získání podpory vedení školy, vymyšlení, jakou formou bude redakční tým pracovat (zájmový kroužek, integrace do výuky, projektová výuka, workshop atd.), a zajištění alespoň základního vybavení. Pro základní tvorbu můžeme použít i např. mobilní telefony a volně dostupné aplikace pro editaci videa. Při pokročilejší práci je samozřejmě vhodné mít k dispozici další vybavení – zejména externí mikrofon, digitální kameru či zrcadlovku a stativ. V případě získání finančních prostředků se nabízí řada dalších možností – pořízení klíčovacího plátna, díky kterému si můžeme ve škole snadno vytvořit virtuální zpravodajské studio, akčních kamer, dronů atd. Důležité je také zvážit formu prezentování vytvořených videí (web školy, YouTube kanál, Facebook, navázání spolupráce s regionální televizí či Českou televizí atd.). Co se týče přípravy vedoucího školní televize, dnes je již k dispozici mnoho podpůrných materiálů. Využít můžete například ty od České televize (zde se také dozvíte, jak docílit toho, že vaše reportáže budou odvysílané na obrazovkách ČT):

Publikace Jak založit školní televizi – https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_zalozit_skolni_televizi.pdf

Publikace Jak natočit reportáž – https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-skolni-televize-data/docs/jak_natocit_reportaz.pdf

Sekce iReportér na webu dětského kanálu ČT:D –

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky/ireporter

Videotvorba ve škole s důrazem na činnosti školní televize je také popsaná v této metodické příručce – http://tv.zsboro.cz/ke-stazeni

Autor: Michal Přibyl