Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Síťování škol a sdílení zkušeností ve využívání digitálních technologií ve výuce „po evropsku”

V poslední době se hodně mluví o společném prostoru pro školy, kde by se mohly setkávat, sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Jedním z cílů nového programového období programu Erasmus+ je vybudovat společný evropský vzdělávací prostor, kam budou moci vstupovat učitelé, ředitelé škol, zřizovatelé a další odborníci v oblasti vzdělávání a vzájemně si zde předávat své zkušenosti z různých zemí. A ačkoliv mentoring začínajících učitelů je povinný téměř ve všech vzdělávacích systémech EU, mentoring mezi školami na celoškolské úrovni je méně rozšířený a málo prozkoumaný.

Česká republika získala unikátní možnost vyzkoušet si síťování škol a mentoring v menším rozsahu – v rámci projektu MenSI (Mentoring for School Improvement). Projekt financovaný EU bude probíhat až do roku 2023 je koordinován evropským sdružením European Schoolnet

Cílem projektu je zkoumání různých přístupů k mentoringu (top-down, bottom-up) a toho, jak mohou tyto přístupy podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách. a pak to síťování –  podpořit spolupráci a výměnu zkušeností mezi školami, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. 

Projekt MenSI v současné době vytváří síť mentorských škol, které budou spolupracovat s mentorovanými školami v šesti zemích: České republice, Portugalsku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku a Belgii-Vlámsku. V každé zemi vzniknou 4 klastry složené vždy z jedné školy mentorské a čtyř škol mentorovaných. 

Základním rysem mentorských škol je jejich zkušenost s využíváním digitálních technologií ve výuce a ochota podělit se o ně s méně zkušenými školami – tzv. mentees.  Jejich hlavní předností je hlavně motivace a zájem se v oblasti systematického využívání digitálních technologií na úrovni celé školy rozvíjet a zlepšovat. Celkem se tedy projektu účastní v každé zemi 20 škol s tím, že v České republice se do projektu dokonce přihlásilo škol více, takže budou zapojené jako školy asociované, aby mohly z projektu také profitovat.

Česká republika se v projektu zaměřuje na školy základní, a to zejména venkovské a malotřídní a jeden z klastrů se poté skládá ze základních škol speciálních. Samotné mentorování v rámci klastrů bude probíhat ve školním roce 2021/ 2022. Mentorské školy se budou se svým klastrem přibližně jednou měsíčně scházet a společně připravovat digitální aktivity, které se v dalším období budou v jednotlivých školách pilotovat. DZS bude dále pro všechny školy připravovat v průběhu celého projektu různé přednášky, webináře a workshopy na téma využívání digitálních technologií ve výuce a mentoringu. 

Z projektu by mělo vzniknout hned několik výstupů, které budou sloužit především k šíření výsledků a poznatků s širší komunitou vedení škol a učitelů. Hlavním z výstupů bude MOOC kurz, který připraví European Schoolnet na základě podkladů od jednotlivých zapojených škol. Dalšími výstupy budou poté videa o výsledcích projektu a mentoringové deníky jednotlivých škol zveřejněné na webových stránkách MenSI. 

Autor: Sára Bezvodová