Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Skupinová práce v online distanční výuce – hovoříme/píšeme

Distanční výuka je pro učitele opravdovou výzvou. V běžné výuce využíváme kombinaci frontální, skupinové, párové a individuální výuky naprosto samozřejmě a to i v rámci projektové práce. S březnem 2020 bylo najednou všechno jinak, vyučující se snažili nalézt své cesty k žákům prostřednictvím online nástrojů a kombinací různých IT „udělátek“.

Uvážíme-li početnější třídy, předměty, v kterých je žádoucí, aby žáci rozvíjeli jazykové dovednosti, ale i „objevitelské“ přírodovědné a výchovné předměty, dojdeme k požadavku práce žáků ve skupinách a to přímo ve vyučování. Užitečným nástrojem jsou Breakout rooms v MS Teams, kde je možné zvolit počet skupin, automatické či řízené rozdělení žáků do skupin a možnost vstupu učitele do těchto „rooms“.

Místnosti obsahují rovněž chat, kam vyučující může průběžně vkládat instrukce a odkazy, systém fungování je stejný jako v místnosti hlavní. Učitel místnosti otevírá a uzavírá podle potřeby, žáci jsou přesměrováni automaticky. Link na předem vytvořenou a dohodnutou schůzku lze vložit do Twinspace a pracovat tak v rámci mezinárodních skupin s partnerskou školou. Zde ovšem učitel z partnerské školy nebude mít přístup do jednotlivých místností. Problém lze vyřešit zřízením účtu hosta v MS Teams školy, která setkání pořádá, pouze po dobu trvání události.

Autor: Miroslava Filipi