Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Spolupráce při podpoře autorského psaní

Podporovat zájem o psané slovo, využít fantazii a kreativitu u žáků můžeme s pomocí jedné z aktivit eTwinningového projektu nebo projektu samotného. Žáci při projektu mohou v týmu spolupracovat například při vytváření společného příběhu, pohádky, deníku. Záleží, na jakém literárním útvaru se partneři projektu domluví.

Při vytváření harmonogramu společného psaní využíváme například sdíleného Google dokumentu. Zde si mohou žáci vytvořit krok za krokem plán pro svůj příběh, zvolit si postavy, místo a čas děje. Své nápady mohou žáci vkládat na sdílené nástěnky https://cs.padlet.com/  nebo https://wakelet.com/. Pro výběr z návrhů můžeme využít losovací zařízení https://pickerwheel.com/ nebo https://wheelofnames.com/.

Dalším krokem při tvůrčím psaní v projektu mohou být společná online setkání, při kterých spolupracující týmy vytváří své strategie a připravují další postupy, návrhy. Jako online nástroj setkání lze využít přímo meetings na stránkách TwinSpace projektu, Skype nebo například aplikaci https://discord.com/.

Kde se mohou žáci realizovat při svém společném psaní? 

Využít mohou již zmíněný sdílený Google dokument,  https://jamboard.google.com/ či sdílené prezentace. Při společné tvorbě nesmíme zapomenout na dodržování časového harmonogramu. Jelikož se jedná o spolupráci a týmy na svou práci navazují, je velmi důležité, aby se tento harmonogram dodržoval pro hladký průběh spolupráce.  Výsledný produkt společného tvůrčího psaní může být e-book obsahující příběh, bajku, pohádku či cestovatelský deník, vše můžeme publikovat pomocí https://www.storyjumper.com/ nebo https://bookcreator.com/.

Autor: Renáta Koumarová