Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výstupy v projektu

Každý eTwinningový projekt začíná společným plánováním, stanovením cíle, zvolením metody a zlatým hřebem projektu, společným výstupem.  Na všem se podílejí realizátoři projektu společně. Nejedná se o práci jednoho, ale celého projektového týmu.

Jedním z možných výstupů eTwinningového projektu může být například prezentace. K jejímu vytvoření lze využít  Prezi (http://prezi.com/), Google Slides (https://docs.google.com/presentation/u/0/ ), Canvu (https://www.canva.com/) či Genially (https://genial.ly/). Prostřednictvím prezentace mohou žáci a studenti shrnout a představit celý projekt, využijí-li fotodokumentaci z jednotlivých aktivit, kterou případně doplní psaným textem, videem…

Dalším možným výstupem je videodokument, ten lze vytvořit například v Kizoe (https://www.kizoa.com/ ), AnyMP4 Video Editor (https://videoconverter.wondershare.net/), v Animotu (https://animoto.com/) či opětovně v již zmíněných Canvě nebo Genially.  

Svou kreativitu při realizaci společných výstupů mohou projevit žáci a studenti například při tvorbě časopisu, e-booku, cestovatelského deníku, kuchařky, kalendáře nebo komiksu. K tomu lze využít například StoryJumper ( https://www.storyjumper.com/), Calaméo (https://en.calameo.com/), Book Creator (https://bookcreator.com/), WriteReader (https://www.writereader.com/), Storyboard That (https://www.storyboardthat.com/ ).

Další variantou výstupu mohou být nástěnky. Ty můžeme společně vytvořit v Padletu (https://cs.padlet.com/) nebo v Linoitu ( https://en.linoit.com/). Také můžeme společnými silami vytvořit interaktivní mapy v aplikaci  ZeeMaps (https://www.zeemaps.com/ ) nebo ThingLink (https://www.thinglink.com/).

Pro zábavu a nezapomenutelný zážitek z našich společných aktivit realizovaných v projektech lze vytvořit různé společenské hry. Při hře si můžeme kdykoli připomenout náš společný eTwinningový projekt. K tvorbě her jako je například pexeso, kvízy, kvarteto lze využít Learning Apps (https://learningapps.org/ ), BigHugeLabs (https://bighugelabs.com/), JigsawPlanet ( https://www.jigsawplanet.com/?lang=cs).

Nesmíme opomenout ani výstupy formou 3D modelů. Do této kategorie lze zařadit výrobu medailí, plaket nebo i předměty z 3D tiskáren.

Stále je třeba mít na paměti, že výstupy z projektu jsou tvořeny společnými silami. Spolupracují na něm vždy všichni projektoví partneři, protože hlavní myšlenkou eTwinningových projektů je spolupráce.