Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Digitální kompetence učitelů. Projekt ContinueUP propojuje evropské školy

DL, DZS

19. 04. 2024

European Schoolnet

Cílem je vytvořit modul začleněný do tří pedagogických fakult ve třech zemích a Massive Online Open Course.

Dům zahraniční spolupráce měl své zastoupení v mezinárodním panelu na semináři o propojování pregraduální přípravy učitelů (ITE) a dalšího vzdělávání (DVPP/CPD) v Portugalsku. Seminář „Initial and Continuous Teacher Training: Practices of innovation and continuity“ vznikl v rámci projektu ContinueUP, který společně se Španělskem, Chorvatskem a Portugalskem realizuje celoevropská síť 34 ministerstev školství European Schoolnet.   

Každá ze tří koordinujících zemí je v projektu zapojena zástupci ITE i CPD, kteří společně vyvíjejí na sebe navazující ITE modul a MOOC (Massive Online Open Course, tj. specifický typ online kurzu, který je k dispozici zdarma a pro neomezený počet účastníků) na téma digitální kompetence učitelů dle evropského modelu DigCompEdu. Hlavní výzvou je vzájemná spolupráce dvou sektorů napříč zeměmi a snaha akreditovat výstupní MOOC jako kurz v mantinelech vzdělávací politiky všech zemí. 

Výstupem projektu budou nejen moduly začleněné do tří pedagogických fakult ve třech státech a národní verze MOOCů v jazycích zapojených zemí, ale také mezinárodní MOOC v angličtině a doporučení pro spolupráci sektoru pregraduálního a kontinuálního vzdělávání pedagogů, které vzniknou ze zkušenosti práce na projektu.     

Dům zahraniční spolupráce je v projektu zapojen jako takzvaný Associate Partner, jeho rolí je hlavně poskytovaní dat o českém vzdělávacím systému a propagování výstupů projektu.   

European Schoolnet je síť 34 ministerstev školství po celé Evropě s centrálou v Bruselu. Síť koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty v oblasti digitálních technologií a STEM vzdělávání.