Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

European Schoolnet představuje první publikaci na téma malých a venkovských škol.

Tvoří ji 11 zpráv, pokrývajících 11 zemí (Chorvatsko, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Malta, Polsko, Srbsko, Švédsko, Španělsko) v národních jazycích a analýza srovnávající jejich zjištění. Monografie zkoumají situaci ve venkovských a malotřídních školách po celé Evropě a jsou založeny na průzkumech a rozhovorech s lokálními učiteli a zřizovateli.

Autoři zkoumají téma ze čtyř úhlů, které následně porovnávají: vedení venkovských škol, spolupráce s rodiči a místní komunitou, pedagogické postupy a inkluzivní využití ICT. Na základě srovnávací analýzy pak definují soubor výzev a příležitostí a předkládají pro učitele a zřizovatele několik doporučení.

Hlavní výzvy tvoří globální nedostatek zdrojů, nedostatečná infrastruktura a nedostatek kvalitních učitelů. Obtížná situace malých a venkovských škol je však také vnímána jako příležitost pro zavedení výukových metod, které fungují na bázi digitálních technologií a mohou překonat odloučenost škol, a pro podporu síťování a spolupráce s ostatními regionálními hráči, zejména formou otevřené komunity příkladů dobré praxe.

Z českých škol se publikace dotýká ZŠ a MŠ Luková a ZŠ Přimda. Základní a mateřská škola Luková v okrese Ústí nad Orlicí je význačná tandemovou výukou ve smíšených třídách v 1. a 2. ročníku z a aplikací spirálového kurikula. Publikace také pozitivně hodnotí její zapojení v rámci Místního akčního plánu (MAP). Základní škola Přimda v česko-německém pohraničí využívá specializovaných tříd pro dané předměty a spolupráce s ostatními školami v regionu.

Publikaci Playing Their Part: Small and Rural Schools najdete zde.