Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak začít s projektem eTwinning

Mezinárodní projekty programu eTwinning jsou důležitým nástrojem internacionalizace škol EU i škol spřátelených zemí. Projekty mezi školami lze realizovat různě, nabízí se zejména sociální sítě, tyto jsou atraktivní zejména pro žáky, jejich problémem je ale jejich e-bezpečnost. Naopak e-bezpečí při projektové práci se snaží řešit platforma ESEP, která nabízí nejen žákům prostor pro setkávání prostřednictvím zaregistrovaných projektů, tak i učitelům největší databanku kontaktů vyučujících, a to nejen v rámci Evropy.

V projektech se svými žáky můžeme vytvářet seznamovací aktivity, kreslit obrázky, zpracovávat fotografie, vytvářet ozvučená videa, mezinárodní slovníky, psát texty, pohlednice, hrát si s infografikou díky plakátům, letákům, sdílet e-knihy, prezentovat svá díla prostřednictvím nástěnek a prezentací, setkávat se s partnery online díky chatu či videokonferencí. Projekt jako takový tvoří výše zmíněné aktivity, z kterých se pak generuje výstup. Za výstup můžeme považovat právě e-knihu, kalendář, slovník, divadelní představení, rozhovory, sborníky, filmy, brožury, rozhovory, sportovní či stolní hry, vyhodnocené dotazníky, ale třeba i samotné twinspace. Rozmanitost aktivit i výstupů je dána možnostmi použitých digitálních nástrojů spolu s kreativitou partnerů.

Vraťme se ale na projektový začátek, kdy se seznamujeme s partnery, představujeme svou školu, obec i zemi. K těmto aktivitám můžeme využít velmi dobře Google prezentace, které nám nabízejí rovněž možnost sdílení s partnery. Ideální je společný Google účet, kde jeden z partnerů založí nový dokument – prezentaci, zvolí její šablonu, počet slidů, dále pozor na to, kdo může prezentaci číst a upravovat. Tato práva se mění tlačítkem „sdílet“, kde si autor navolí jednak s kým bude sdílet a v jakém režimu, zda ve čtení či v možnosti editace. Následuje zkopírování URL kódu, který autor vloží do stránky v twinspace pouze jako pro-link (hypertextový odkaz) nebo přímo prezentaci vloží do stránek, viz obrázky. Takto vložená prezentace pak může sloužit všem partnerům, kteří do ní mohou přispívat rovnou v projektovém prostředí twinspace. 

Autor: Mgr. Miroslava Filipi