Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Podzimní MOOC kurz: Jak podpořit ve třídě nadané děti?

Nadané děti mají specifické potřeby a pro učitele jsou s nimi spojeny také specifické výzvy. Zúčastněte se online kurzu od European Schoolnet a vytvořte ve své třídě prostředí, kde se můžou rozvíjet, vyjádřovat a naplňovat svůj potenciál. Přetvořte úzkost z úspěchu v motivaci a naučte se pracovat se sklony k perfekcionismu.

Kurz vám pomůže:

  • Porozumět nádání jako fenoménu přesahujícími tradiční IQ testy a dá vám rozhled ve výzkumu na toto téma. Prozkoumáte případové studie a zúčastníte se diskuzí s kolegy z celé Evropy.
  • Vytvořit ve Vaší třídě podporující prostředí, v němž budou nadaní žáci schopni naplňovat své socioemoční potřeby a překonávat výzvy dané svými specifiky. Prohloubíte své schopnosti v poradenství a vytváření „peer support“.
  • Použít konkrétní aktivity, které vám umožní posouvat kritické myšlení a kreativitu dětí na stabilním základu růstového myšlení a rezilience. Čekají vás praktická cvičení a příklady využití těchto strategií ve třídě.

Období trvání kurzu: 18. 9. – 25. 10.
Jazyk výuky: angličtina
Předpokládaná časová zátěž: 4 hodiny týdně
Způsob výuky: Kombinace asynchronně dostupných materiálů a synchronních online akcí.

Přihlašte se zde a pomožte nadaným dětem k naplněnému a spokojenému životu!