Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nebojte se v projektech i výuce rozvíjet finanční gramotnost

Proč ji učit?

Finanční gramotnost je schopnost používat znalosti a dovednosti k efektivnímu a informovanému rozhodování o správě peněz.

Finanční gramotnost je jednou z kompetencí, které jsou pro život nemírně důležité. Abychom ale byli finančně gramotní, musíme tuto dovednost stále procvičovat. Tato kompetence může pokrývat celou řadu aspektů, od správy týdenních kapesných až po vytvoření plánu dlouhodobé finanční udržitelnosti projektu

Naučíte-li své děti o penězích, pomůžete jim pomoci objevit vztahy mezi výdělkem, utrácením a spořením.

Zařazení tématu finanční gramotnosti do mezinárodního projektu je výborný nápad. Zvýší se atraktivita tohoto tématu pro žáky a studenty, naučí se mnohem víc, protože nebudou jen řešit úkoly, ale také je vymýšlet, zadávat a vyhodnocovat, a navíc je vše obohaceno o mezinárodní rozměr – tedy zjistí, jak to chodí s domácím rozpočtem, pojištěním, půjčkami atd v jiných zemích. A to stojí za to!

Jak ji učit?

Abyste vy i vaši studenti věděli, do čeho se v projektu pustit, je vhodné si vyzkoušet různé úkoly a aktivity procvičující finanční gramotnost nejprve ve škole (nebo během projektu na začátku každé nové aktivity nebo kapitoly). K tomu se hodí vědět, kde takové příkladové aktivity najdeme.

Skoro každá banka dnes má nadaci, která podporuje studium finanční gramotnosti. Můžeme nahlédnout na jejich stránky a poprat se s úkoly, které tam najdeme. 

Můžete se pustit i do práce s rodinným rozpočtem, což žákům otevře oči a naučí šetřit a chápat cenu peněz. 

Kde najít zdroje?

Hledejte na stránkách bank. 

Např. Česká spořitelna má stránku: https://www.abecedapenez.cz/cs/uvod

Reifeissen banka: https://www.zlatka.in/cs/ 

ČSOB: https://filip.csob.cz/aplikace-filip/

Rodinný rozpočet můžete procvičovat na stránce https://www.rozpoctisito.eu/

Zkuste se studenty být aktivní – ve třídě nebo v projektu:

Jedna z možných projektových aktivit je bingo finanční gramotnosti. Žáci doplní do tabulky 3×3, nebo dokonce 5×5 aktivit a jejich partneři se je pokusí vykonat. Ten, kdo první splní úkoly z jednoho řádku, sloupce nebo diagonálně (tedy 3 resp. 5) v řadě jako první, vyhrává. 

Úkoly by samozřejmě měly odpovídat věku žáků, jiné budou pro MŠ, a jiné pro SŠ. 

Příklad tabulky: 

Choiceboard

Pro důkladnější či dlouhodobější práci ve škole či v projektu se hodí tato (nebo podobná) tabulka, kde si studenti vyberou v každém řádku jeden úkol a splní.  Mohou si je plnit navzájem nebo plnění komentovat.

Autor: Elena Tomanová