Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Projekty eTwinning: Seznamovací aktivity jako začátek spolupráce

Jednou z klíčových fází jakéhokoli projektu je seznamovací fáze, která připravuje základ pro úspěšnou spolupráci mezi školami a studenty. Seznamovací aktivity při eTwinningových projektech mají tedy zásadní význam. Prvním a nejdůležitějším cílem těchto aktivit je umožnit žákům a učitelům vzájemně se poznat, navázat vztahy a vytvořit si základní povědomí o tom, s kým budou spolupracovat. To je klíčové pro efektivní spolupráci a komunikaci během celého projektu. Dalším aspektem, proč jsou seznamovací aktivity tak důležité, je vytvoření pozitivního prostředí a důvěry mezi partnery projektu. Seznamovací aktivity mohou pomoci odstranit bariéry a nervozitu spojenou s komunikací v online prostředí. Když se žáci a učitelé cítí pohodlně a mají dobrý vztah, jsou ochotnější spolupracovat a přinést do projektu své nejlepší myšlenky a nápady.

Existuje mnoho nástrojů, které mohou být k seznámení použity. Lze například využít tvorbu Avatarů. Jedná se o zábavný způsob, jak umožnit žákům prezentovat sebe samé a zároveň zachovat určitou míru anonymity. Můžeme použít webové stránky a aplikace, kde lze vytvořit vlastní avatary a sdílet je s ostatními účastníky projektu. Vhodné jsou například webové stránky avachara.com, voki.com, bitmoji.com, avatarmaker.com a mnoho dalších.

Další možností je využít Learning Apps. Jedná se o interaktivní nástroj, který umožňuje vytvářet různé typy vzdělávacích her a kvízů. Žáci mohou soutěžit a zároveň se dozvědět více o svých spolužácích. Oblíbené jsou také puzzle.  Vytvoření a skládání puzzle online může být skvělou seznamovací aktivitou. Každý účastník může vytvořit svoje vlastní puzzle z fotografií nebo svého obrázku. Žáci mohou sestavovat puzzle například na čas. Puzzle lze vytvořit v různých aplikacích například puzzle.org nebo jigsawplanet.com. 

Žáci mohou také sdílet informace o sobě, svých zájmech a zkušenostech za pomoci interaktivní nástěnky tzv. Padletu. Toto je skvělý způsob, jak se vzájemně poznat a vytvořit společný prostor pro sdílení. Také můžete vytvořit například v aplikaci Pixton.com komiksové postavičky celé třídy a prezentovat je za pomoci komiksových stripů, což může být zábavný způsob, jak se seznamovat. Seznamovat se lze i za pomoci interaktivních pracovních listů. K jejich tvorbě můžeme využít například Liveworksheets.com. Tyto listy mohou být využity pro různé seznamovací aktivity, jako jsou kvízy, hádanky a cvičení.

To, jak se představíte a seznámíte s vašimi projektovými partnery, záleží pouze na vás a na vašich žácích. Nechte své žáky přemýšlet o tom, jak by chtěli představit sebe, svou školu nebo město. Je však důležité dodržovat principy aktivní spolupráce mezi projektovými partnery. Nebojte se být kreativní a vyzkoušejte některý z výše uvedených nástrojů. Přejeme vám úspěšný start vašeho projektu.