Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Seznamovací aktivity v online projektu eTwinning

Pro eTwinningové projekty je charakteristické množství spolupráce a komunikace ve virtuální třídě TwinSpace, do které mají přístup jak učitelé, tak žáci. Proto je důležité žáky pro práci v projektu motivovat na jeho začátku, aby věděl, co se naučí a jak bude spolupráce probíhat (téma a jednotlivé aktivity). Toto období je vhodné pro nastavení pravidel chování na internetu (netikety: respektování soukromí a názoru toho druhého, uvědomění si kulturních rozdílů, dodržování zásad slušnosti jako v běžném životě a tolerance) a seznámení s dodržováním autorských práv. O projektu informujeme na nástěnkách a webu školy, rodiče na třídních schůzkách.

Pokud je to možné, zapojíme žáky i do přípravy projektu, jednotlivých aktivit a zpracování závěrečných výstupů (fotopříběh, video, prezentace, plakát, podcast).

Ve virtuální třídě TwinSpace může mít každý žák založený účet a přímo v ní pracovat, komunikovat, vkládat materiály nebo hodnotit. Pro asynchronní práci je nejvhodnější používat nástroj fórum a stránky, pro synchronní komunikaci jsou určené nástroje videokonference a chat. V účtu žáka vidíme, jak se zapojuje do projektu a kdy se naposledy připojil.

Mezi nejběžnější úvodní aktivity patří představení účastníků projektu, školy a města/regionu. Připravujeme je jako interaktivní, aby komunikace byla od začátku oboustranná (žák se představí prostřednictvím obrázků, které ukazují jeho zájmy; partner v komentáři zmíní podobné zájmy a zeptá se na další podrobnosti).

Při představení školy napíší žáci svým partnerům témata, která je zajímají a která chtějí o škole zjistit. Partneři témata zpracují a vloží do společné online prezentace. Tímto způsobem vznikne společný výstup s představením partnerských škol.

Představit region můžeme prostřednictvím výzev, ve kterých žáci popíší zajímavá místa, osobnosti, tradice, recepty regionu a přiloží výzvu (procházka městem, hledání podle souřadnic, datum, počet schodů), kterou partneři plní online a odpovědi zveřejní v TwinSpace.

Partnerská města můžeme představit ve společné online mapě (např. v aplikaci Padlet), kam přidáme zajímavá místa včetně krátkého popisu a obrázku. Následně vytvoříme společný online kvíz jako je Quizziz, Kahoot nebo Blooket a společně hrajeme.

Po úvodních aktivitách přecházíme k hlavním aktivitám projektu, kdy žáci již vědí, jak online spolupráce funguje a umějí pracovat v nástrojích TwinSpace.

Alena Jandlová