Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Sociálně emoční učení (SEL) a jednoduché aktivity do výuky

Učení je jak sociální, tak emoční proces. Naše emoce ovlivňují naši motivaci, pozornost a poznání. Je to proces, jehož prostřednictvím žáci pochopí a zvládnou své emoce, nastaví si a dosáhnou pozitivních cílů, budou empatičtí k druhým a udrží si vztahy s ostatními a budou se odpovědně rozhodovat. SEL je přístup, který vytváří dovednosti a kompetence, které pomáhají žákům být úspěšnými ve škole, práci a životě.

Jaké jednoduché aktivity můžete zařadit do výuky, jak prezenční, tak distanční? Vyzkoušejte „barometr“ neboli měřič nálady (mood meter). Pomocí této aktivity zjistíte emoční pohodu třídy. Můžete využít online nástroje jako je Mentimeter, Jamboard, Google formulář nebo obyčejnou čtvrtku papíru.

Na Mentimeteru připravíte pro žáky hlasování:

V Jamboardu vytvoříte snímek, nahrajete obrázek s barevnými čtverci a připravíte nálepku se smajlíky (žáci si je zkopírují a vloží do konkrétního čtverce) nebo žáci nálepky vytvoří sami:

Barevná čtvrtka do třídy, při příchodu na ni žáci do konkrétního čtverce vloží nálepku popisující, jak se cítí:

Jak „barometr“ funguje? Červený čtverec jsou negativní emoce s množstvím energie (rozzlobený, vystrašený, naštvaný, frustrovaný), modrý čtverec reprezentuje negativní emoce, téměř bez energie (zklamaný, unuděný). Zelený čtverec zahrnuje příjemné emoce s malým množstvím energie jako je klid a pohoda) a žlutý čtverec obsahuje pozitivní emoce plné energie jako je štěstí nebo sebevědomí.

Když si žák uvědomí emoci, může o ní přemýšlet (jak se chci cítit a co pro to mohu udělat), zjistit, kdy přichází (dnes jsem unavený, protože . . .). Pro úspěšné učení je důležité, aby žák cítil důvěru a bezpečí, aby dostával zpětnou vazbu od učitele, aby věděl, že na jeho názoru záleží. Žák sám poskytne učiteli zpětnou vazbu na závěr hodiny prostřednictvím výstupního lístku, např. pomocí aktivity 3-2-1 (3 věci, které jsem se dnes naučil, 2 věci, které mě zaujaly a 1 věc, ke které mám ještě otázky). 

Závěrem ještě jedna aktivita. Každý někdy zažívá obtížné chvíle, ale vždy je důležité si uvědomit, že existuje mnoho skvělých okamžiků, na které nesmíme zapomínat. Proto si je můžeme každý večer napsat na kousek papíru, vložit do krabičky a když se objeví chmury, příjemné zážitky určitě pomohou.

Mějte se fajn 😊

Autor: Alena Jandlová