Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Učíme se s Historianou

Ještě jste se s Historianou nesetkali? Jedná se o on-line multimediální nástroj obsahující historické prameny, které nabízejí pohled na dějiny z více úhlů a perspektiv (jedna historická událost a její vnímání různými evropskými státy). Registrace je zdarma. Tento portál vytvořila evropská asociace učitelů dějepisu EuroClio a využívá online sbírky dalšího evropského portálu Europeana (evropské archívy, knihovny, muzea, audio-vizuální sbírky) v počtu více než 60 milionů digitalizovaných položek.

Historiana nabízí množství volně šiřitelných materiálů, které jsou sestaveny do tematických sbírek, které jednotlivý pramen pomohou zasadit do souvislostí. Učitelé mohou využívat zdroje portálu, učební aktivity nebo on-line aktivity vypracované jinými autory, případně mohou vložit vlastní zdroje a materiály pro vytvoření vlastní on-line aktivity. Prostředí Historiany je v angličtině, ale výukové materiály můžete tvořit v češtině. V blogu Labs Historiana naleznete množství článků zaměřených na jednotlivá historická období, metodiku a vhodné nástroje pro výuku dějepisu.

Vlastní nástroj pro vytváření on-line aktivit se jmenuje eActivity Builder a je založen na využití interaktivních stavebních bloků (text, otázka, zdroje, třídění, analýza, porovnání nebo objevování souvislostí). Učitel vytvoří učební materiál a pošle žákovi odkaz. Žák se neregistruje, zadá svou emailovou adresu, vypracuje úkol a odešle učiteli, kterému se odevzdaný úkol zobrazí v sekci My Historiana – Shares, kde ho vyhodnotí.

Multimediální nástroj Historiana můžete využít v eTwinningovém projektu a prozkoumat např. historické období/událost z perspektiv různých evropských států, porovnat vývoj, debatovat, porozumět a vytvořit závěry. 

https://www.historiana.eu/

Alena Jandlová

Ambasador eTwinning