Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

V hlavní roli mateřinky – eTwinning do každé školky aneb cesta profesního rozvoje pedagoga

eTwinning do každé školky aneb cesta profesního rozvoje pedagoga – to byl název speciálního semináře, který se 13.10. 2021 konal v Mateřské škole Kytlická na Praze 9. Pozvání přijalo 30 ředitelek mateřských škol z různých krajů. Cílem bylo seznámit je s možnostmi mezinárodní spolupráce a ukázat příklady dobré praxe.

Dopolední část zahájil svojí zdravicí Ing. Zdeněk Davídek, radní městské části Praha 9. Krátce pohovořil o školství v jeho obvodu a kladně hodnotil MŠ Kytlickou a její aktivní přístup k projektům eTwinning.

V další části představila Mgr. Pavla Šabatková, vedoucí odboru školního vzdělávání Domu zahraniční spolupráce všechny možnosti, které nabízí aktivita eTwinning i program Erasmus+. 

Premiéru tu mělo také propagační video, které se natáčelo právě zde ve školce.

Následně představila metodička pro mateřské školy z Městské části Praha 9, Mgr. Jana Vargová různé způsoby, jak si školky v jejím obvodu poradily s distanční výukou v době plošného uzavření škol. Na základě dat z dotazníků od rodičů představila zajímavá data, z nichž bylo zřejmé, že školky, které se věnují eTwinningu, tedy mezinárodní spolupráci online, mají pedagogy velmi dobře vybavené digitálními kompetencemi. Z pozice zřizovatele tedy vyjádřila realizaci eTwinningových projektů velkou podporu.

Svůj eTwinningový příběh potom představila ředitelka hostitelské mateřské školy, Bc. Kateřina Navarová a Mgr. Radka Bradáčová z Mateřské školy V Lukách, obě ambasadorky eTwinningu. 

Přítomné ředitelky školek získaly nejprve obecné informace, co je eTwinning, jak zapojit školu a jak podpořit pedagogy aktivní v oblasti mezinárodních projektů. Následovala ukázka doplněná fotografiemi nebo videoukázkami projektových aktivit a podrobné představení mnoha realizovaných projektů, ať už jednoduchých, vhodných pro pro začátečníky, tak i složitějších a dlouhodobějších. Při prezentaci probíhala aktivní diskuze, zodpovídání dotazů a praktické tipy.  Poté přišli na řadu další hosté – paní učitelka Lucie Tkačíková z MŠ Kytička Pardubice představila svůj projekt “Let´s start journey in time with art”. Projekt, který byl zaměřen na poznávání výtvarného umění a historie, na rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti, byl oceněn certifikátem Quality Label. Následovalo vystoupení paní učitelky Barbory Milfaitové, která představila projekt Natural Pharmacy – Přírodní lékárna. Projekt, do kterého se zapojilo 18 učitelů z 9 zemí Evropy, byl zaměřen na enviromentální výchovu, poznávání přírody, ale i bylinky a zdravé stravování a trval po celý minulý školní rok. Bára také pohovořila o tom, co se díky eTwinningu naučila a jaký přínos má pro děti, které projektovou výukou vzdělává.

Pak už následovala přestávka se společným obědem, kde měly účastnice prostor pro sdílení zkušeností ze svých pracovišť a navázaní kontaktů. Probíhala zde také společná diskuse na téma eTwinning a možná témata projektů v mateřské škole.

Odpolední část už byla věnována třem workshopům, kdy se ředitelky rozdělily do skupin a postupně si mohly vyzkoušet programování včelky BeeBot, animování s aplikací Stop Motion a také rozmlouvání obrázků v aplikaci ChatterPix

Po skončení workshopů ředitelky reflektovaly celý seminář a poskytly k němu zpětnou vazbu.

Děkuji za inspiraci a za nové nápady, mám předsevzetí, že do toho jdu.”

“Šla jsem na tento seminář s obavami. Obavy se rozplynuly hned při vstupu do MŠ.”

“Děkuji moc. přijela jsem s lehkým povědomím, odjíždím s konkrétními informacemi.”

“Velmi motivační, jdeme do toho! Díky!”

“Skvělá inspirace, interaktivní, příjemné prostředí i lektorky.”

“Díky za ukázání ChatterPix. Úžasná atmosféra.”

“Stop Motion je super – neznala jsem. Díky za energii, kterou předáváte.”

“Zjistila jsem, že můžeme lehce propojit a spojit celý svět”.

“Děkuji za skvělou inspiraci i velmi příjemný den. Odcházím nabitá energií a novými zkušenostmi:”

Celá akce byla zakončena společnou prohlídkou školky, po které se všechny ředitelky rozjely zpět do svých domovů a odvážely si v sobě úžasnou atmosféru, nápady a energii do realizace eTwinningových projektů.

Jednalo se o první takovou akci pro vedení mateřských škol a určitě nebude poslední.

Autor: Kateřina Navarová, Radka Bradáčová