Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované autorem “Martina”

Nebojte se v projektech i výuce rozvíjet finanční gramotnost

Proč ji učit? Finanční gramotnost je schopnost používat znalosti a dovednosti k efektivnímu a informovanému rozhodování o správě peněz. Finanční gramotnost je jednou z kompetencí, které jsou pro život nemírně důležité.…

Rozvíjení digitálních kompetencí v matematice

Revize RVP a s tím související přepracování školních vzdělávacích programů je to, co v současných školách slýcháme velmi často. I když máme ještě dostatek času, nebojme se u našich žáků rozvíjet digitální kompetence již teď.  …

Mezipředmětové vztahy v eTwinningu

Základním principem tvorby projektů v programu eTwinning je partnerství alespoň dvou učitelů, škol a zemí, kdy tito spolupracují na předem stanoveném tématu s využitím jazyků a ICT. Tematické zaměření projektu, který učitel…

Digitální nástroje pro CLIL a eTwinning

Během své práce na mezinárodních projektech uskutečňovaných na platformě eTwinning  jsem si všímala úzké spojitosti a návaznosti mezi nimi a metodou CLIL. Ať  jsme se se žáky věnovali tématu klimatických…

Digitální gramotnost v geometrii na 1. stupni

V hodinách matematiky v části geometrie ráda využívám aplikaci Geogebra. Geogebra dává možnost nového přístupu ke geometrii. Je to aplikace, ve které děti rýsují bez použití klasických nástrojů jako tužka,…

Komiks a eTwinning

Co je to komiks? Forma vyprávění, dialogu, příběh s obrázky a slovy. Soulad mezi kresbou a psaným slovem. Kreslený příběh, který je doprovázen krátkým slovním sdělením, a který lze uplatnit napříč…

Padlet ve školním projektu – Václav Havel – 10 let

Digitální nástěnka Padlet má široké využití ve školní práci. V Základní škole Václava Havla, Poděbrady využíváme digitální nástěnku všude tam, kde potřebujeme umístit projektové výstupy a zároveň sdílet výsledky práce,…

Kód, robot, škol(k)a

Dne 14. 10. se v rámci evropské kampaně Codeweek v Plzni uskutečnila konference s názvem Kód, robot, škol(k)a. Konferenci pořádal Dům zahraniční spolupráce společně s Centrem robotiky v Plzni. Akce…

Pohlednice v projektu

Zeptáme-li se dnešních dětí, zda některé z nich již dostalo nebo dokonce samo napsalo pohlednici, dostane se nám nejčastěji odpovědi, že ne. Pohlednice se zdají být prostě „out“, jsou poměrně nákladné…